Skip to main content

Salo lomauttaa lasten kustannuksella

Suurin osa Salon kaupungin lastentarhanopettajista ja päiväkodinjohtajista ilmeisesti lomautetaan loppuvuoden aikana kolmeksi viikoksi.
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen näkemyksen mukaan Salon kaupunginhallituksen 25.3.2013 tekemä päätös vaarantaa lasten subjektiivista oikeutta pysyvään, oikeasti kohdennettuun ja koulutetun henkilöstön antamaan varhaiskasvatukseen.
Lomautuspäätös merkitsee osalla OAJ V-S:n jäsenistöä nyt mm. työttömyysturvaan liittyvän omavastuuajan päättymistä ja uusien karenssipäivien alkamista.
Varhaiskasvatusta koskevat lomautukset tulevat rikkomaan päivähoitoa koskevaa lainsäädäntöä ja asetusta. Perusopetuslaissa on määritelty mm. esiopetuksen tavoitteet. Nämä tavoitteet velvoittavat esiopetusta samalla tavoin kuin perusopetustakin.
Lastentarhanopettajat vastaavat ryhmänsä opetussuunnitelmista sekä lapsen yksilöllisistä varhaiskasvatussuunnitelmista. Lomautusajat tulevat heikentämään oleellisesti lapsiryhmän toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä arviointia.  Lapset kasvavat ja kehittyvät ympäri vuoden. Vaikka suurin osa varhaiskasvatuksen lomautuksista toteutetaankin kesäaikana, se ei lapsien kasvun ja oppimisen kannalta helpota tilannetta. Pienen lapsen oppimista ja kasvua ei voi laittaa kesän ajaksi seisontatilaan.
Pienen alle kouluikäisen lapsen psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden tunne kuormittuu hänen joutuessa sopeutumaan varahoidossa sekä uusiin vieraisiin lapsiryhmiin että uuteen henkilökuntaan. Lapsen yksilölliset tarpeet eivät tule huomioiduksi hänen kehityksensä vaatimalla tavalla, koska lapsen varahoitopaikassa ei ole perheitä ja lasta tuntevaa henkilöstöä paikalla.
Myös tehostettua tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin vastaaminen ja suunnitelmien toteutuminen estyy vieraassa ympäristössä. Vain Salon kaupungin Torikadun vuoroyksikkö on saatu pysymään lomautusten ulkopuolella. Juuri vuorohoidon lasten muuttuva arki vaatisi kokonaisuudessaan eniten pysyvyyttä. Salossa vuorohoitoa antaa viisi muuta yksikköä. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset ja perheet ovat näin hyvin eriarvoisessa asemassa.
Lomautusten seuraukset tulevat näkymään mm. tehostetun tuen sekä erityisen tuen suunnitelmien lisääntymisenä, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisääntymisenä. Kaikki tämä tulee merkitsemään taloudellisia kustannuksia.
Päiväkodinjohtajat puolestaan joutuvat kohtuuttomaan asemaan joutuessaan sekä laatimaan yksikkökohtaiset lomautussuunnitelmat että kantamaan vastuun, jos jokin menee pieleen. Kiitokseksi tästä mahdottomasta tehtävästä heidätkin lomautetaan.
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys vetoaa Salon päättäjiin, jotta he katsoisivat kvartaalitalouden sijaan tulevaisuuteen turvaamalla salolaisten lasten oikeuden laadukkaaseen sekä pysyvään varhaiskasvatukseen ja varhaiserityiskasvatuksen saavutettavuuteen. Tämä tapahtuu perumalla lastentarhanopettajien ja päiväkodinjohtajien lomautukset.

Ari-Pekka Elomaa
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.
Hallituksen pj.

Jaa artikkeli: