Skip to main content

Reviiriyhteistyöryhmä pitää suden pyyntiä tarpeellisena

Salon ja Raaseporin rajalle haetaan todennäköisesti sudenkaatolupaa. Poikkeuslupien hakeminen alkoi jouluaatonaattona.
–Otaksun, että jos Perniön puolelta ei lupaa haeta, niin Tenholan puolelta haetaan, toteaa petoyhdysmies ja reviiriyhteistyöryhmän jäsen Kim Grusander.

Tenholan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Roger Nyberg sanoo, että asiasta on ollut puhetta. Vielä hänkään ei tiedä lupahakemusta lähetetyn.

Luvista päättää riistakeskus. Reviiriyhteistyöryhmän lausunto pyynnin tarpeesta on jo annettu riistakeskukselle.
Kim Grusander toteaa, että tavoitteena on susien pitäminen metsästyksen keinoin riittävän ihmisarkana. Susista on tehty havaintoja entistä lähempänä ihmisasutusta.

Susista tai susiksi uskotuista eläimistä on kirjattu havaintoja esimerkiksi lähellä Perniön asemaa, muun muassa Yliskylässä ja Korvenkylässä.
–Lauma mahtuu vielä alueen sirpaleisiin metsiin, ja niille riittää ruokaa, mutta kannan kasvattamiseen ei ole varaa.

Jo nyt tilanne on hankaloittanut tuntuvasti esimerkiksi ajavien metsästyskoirien ja etsintäkoirien käyttöä.
– Lammas- ja karjatilallisille susien aiheuttama henkinen paine ja lisätyö ovat jo lähes kestämättömiä, Grusander muistuttaa.

Perniönseudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Matti Oksanen jakaa näkemyksen havainnoista.
–Havaintoja on tehty aiempaa enemmän, mutta uutta laumaa Perniössä ei ole. Uskon, että kyse on Salon ja Raaseporin laumasta liikkuvista eläimistä, Oksanen tähdentää.

Riistakeskus aloittaa lupahakemusten käsittelyn ensi viikon maanantaina.

Poikkeusluvan saamisen perusteena voivat linjauksen mukaan olla nimenomaan susien aiheuttamat vahingot ja turvallisuusriskit kuten toistuvat pihakäynnit.
Riistakeskus voi myöntää poronhoitoalueen ulkopuolelle korkeintaan 53 lupaa; kyseessä on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukainen määrä.

Korjaus: toisin kuin paperilehden otsikko väittää, ryhmä ei ole vielä puoltanut poikkeuslupahakemusta.  Ryhmän kokouspöytäkirjassa on maininta siitä, että jäsenistä enemmistön mukaan suden metsästys on tarpeellista.

Jaa artikkeli: