Skip to main content

Puu purossa pitää kuormituksen kurissa – Valonia tekee vesistökunnostuksia Perniössä

Vesiasiantuntijat Jarkko Leka ja Janne Tolonen osoittavat taimenen kutupaikkaa.

Perniön Juottimenojalla tehdään parhaillaan puroinventointia, jossa kartoitetaan puron luonnontilaisuutta ja mahdollisia kunnostustarpeita. Inventoinnin takana on kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia, jonka toimialuetta ovat Varsinais-Suomen kunnat.

– Tämä on tapa saada apua ja ideoita paikallisille metsänomistajille ja kiinteistönomistajille. Tarkoituksena on hyödyntää hyviä käytäntöjä myös kaupungin omilla alueilla. Pienvesialueet ovat tärkeitä monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta, kertoo Valonian yhteistyökumppani, Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö.

Valonia käynnisti maaliskuun alussa Puujalka-hankkeen, jonka nimi juontaa juurensa valuma-aluesuunnittelusta ja puun käytöstä maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja -suojelussa. Hankkeessa edistetään useita kestävän vesienhallinnan ja -suojelun tavoitteita.

– Tämä on aika monimuotoinen kokonaisuus. Aiemmat hankkeet ovat kohdistuneet lähinnä yksinomaan vesistöihin, eli ne ovat olleet esimerkiksi taimenen elinympäristökunnostuksia ja vaellusesteiden poistoa, taustoittaa Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Toimivaksi vesiensuojeluratkaisuksi on havaittu puun lisääminen. Laskeutusaltaissa puu hidastaa veden virtausnopeutta, vähentää kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista alavirtaan sekä lisää vesistön monimuotoisuutta. Uomassa puut toimivat virran ohjaajina ja rikastuttavat eliöstöä. Arvokkaita eliöstölle ovat etenkin lahopuut.

 

Lue lisää aiheesta torstain lehdestä!

Jaa artikkeli: