Skip to main content

Pula ja puute ovat myös mahdollisuus

Salon kaupungin tilanteesta on jo kirjoitettu miltei kaikki. Moni kirjoittaja on listannut haasteet ja toiset ovat kertoneet mistä ainakaan ei saisi leikata. Ajattelin vaihtelun vuoksi esittää, mistä voitaisiin leikata ja mistä mielestäni säästää.
Salossa ajauduttu tilanteeseen, jossa pidämme yllä erilaisille ryhmille tarkoitettuja tiloja. Meillä on kussakin kuntakeskuksessa esim. nuorisotila, joka monissa tapauksissa on auki vain muutaman illan viikossa. Lisäksi kuntakeskuksissa on kirjasto, joka sekin on pienemmissä pitäjissä auki muutaman tunnin arkipäivisin. Kukin toimiala on jo nyt tehnyt kaiken voitavansa tehostaakseen toimiaan ja järjestääkseen palveluita kustannustehokkaasti.
Kustannuksia voidaan kuitenkin entisestään leikata myös siten, että palveluja lisätään yhdistämällä erilaisia voimavaroja. Niinpä esimerkiksi Kiskossa voitaisiin Kiskolan nuorisotilaan yhdistää sekä kirjasto että nuortentila ja vieläpä siten, että tämä yksikkö olisi avoinna sekä kirjastonhoitajan työtunnein, että kaupungin nuorisotyöntekijän ja seurakunnan nuorisotyöntekijän työtunnein.
Lisäksi voitaisiin vielä järjestää vapaaehtoisia ja kolmatta sektoria mukaan soveltuvilta osin. Näin henkilöresursseja yhdistelemällä voidaan saada tila, joka palvelee pidempiä aikoja päivittäin sekä nuoria että muita kuntalaisia, on avoinna koulupäivän jälkeen alakoululaisille, tarjoaa tilan eri yhdistysten kokoontumiseen.
Ehdotukseni ei perustu siihen, että kuka tahansa voi olla kirjastonhoitaja, tai että nuorisotyöhön ei tarvita koulutusta. Se perustuu ajatukseen, että kuntalaisille olisi suuri palvelu saada käyttöönsä tila, jossa olisi eri aikoina eritasoisia nuoriso- ja kirjastopalveluita. Osan aikaa lainaaminen ja palautus toimisi koneellisesti, mutta lehtiä pääsisi lukemaan aina kun talo on auki.
Tämä järjestely vähentää nuorisotoimen tilavuokraa ja vähentää esim. kirjaston sijaisten tarvetta, kun käytetään työtekijöiden työtunteja peräkkäin.
Vaikka määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisesta kokonaan luovutaan, voidaan Kiskon tapauksessa tällä järjestelyllä tarjota esim. koululaisten iltapäiväkerholle kokoontumistila, jossa on paikalla toinen aikuinen iltapäiväkerhonohjaajan lisäksi. Lisäksi järjestely ehkäisee syrjäytymistä, kun on olemassa kaikille avoin matalan kynnyksen tila, jonka ovesta kaikki ovat tervetulleita.
Esittämäni mallin toteutus vain Kiskossa ei vielä pelasta kaupunkia, mutta samantyylistä menettelyä voisi soveltaa joissain muissakin asioissa ja se voisi levitessään tuoda muutakin hyvää kuin säästyneitä kuluja.
Välittömien tulipalojen sammutuksen lisäksi pitäisi katsoa, ettei tämä kriisi mene meiltä hukkaan. Me haaskaamme sen, jos tyydymme vain leikkaamaan palveluita ja sulkemaan toimipisteitä miettimättä lainkaan, mitä kaikkea voisimme tehdä toisin.
Haastankin kaikki kaupunkilaiset, etunenässä valtuutetut ja virkamiehet, etsimään ja löytämään uusia tapoja tehdä asiat hyvin. Pula ja puute ovat myös mahdollisuus.

Jaana Shelby
kaupunginvaltuutettu (kd)
Aijala, Salo

Jaa artikkeli: