Skip to main content

Pitäjältä saksittua 5.11.

Perniön kirkonkylä on kehittymässä taajamaksi, joka omine vesilaitoksineen, katuvaloineen ja julkisine rakennuksineen edustaa hyvin järjestäytynyttä kirkonkylätaajamaa.
Kirkonkylässä on tällä kertaa työn alla kansalaiskoulu opettaja-asuntoloineen, Oy Pesäntorni on alkamis vaiheessa sekä muutakin huomattavaa julkista rakennustoimintaa on dootettavissa.

Kunnanhallituksen äskettäin antamassa Aravan tarkistusvastauksessa, joka koski kunnan alueella olevien taajamien väkiluvun kehitystä, todettiin että taajamien kehitys on ollut 1.1.1961-1.1.1964 Kirkonkylässä +289,Asemaseudulla +106, Teijolla ja Villniemessä +219, Mathildedalissa -32.

Kenestä puheenjohtaja?

(lyhennelmä)
Viime keskiviikkona ilmestyneessä Kahden kunnan kuulumiset- lehden “Pitäjältä pätkittäin” otsikon alla yritettiin poppamiehen tavoin kaavailla puheenjohtajan paikkaa uudelle kunnanvaltuustolle.  Vaikka kirjoitus iolikin laskettava toisarvoisten juttujen joukkoon, oli se kuitenkin vahvasti määrätyn poliittisen värin sävyttämä ja tarkoituksellisesti harhaan johtava.

Kirjoituksessa vedottiin kansalaiskoulun tonttiasiaan huomauttamalla SKDL:n olleen tämän kysymyksen yhteydessä Mussaaren takana ja että puheenjohtajan vaalissa tulee todennäköisesti käymään samoin. Olkoon kirjoittaja kuka tahansa, sanoisin ettei hän ainakaan tässä asiassa mikään ruudinkeksijä ole, tehdessään johtopäätöksiä sellasisista seikoista, jotka puheenjohtajaa valittaessa on asetettava vallan toiseen paikkaan.  Kahden kunnan kommentoija hyvin tietää, että koulutontin monivaiheisessa käsittelyssä vasemmiston taholla oli monenlaista ilmaa. Niin oli myös porvaristossa. SKDL ja sos.dem.liitto olivat kokonaisuudessan ja kaiken aikaa edullisemman rinnetontin kannalla.  Kun viimeisen kerran asiasta äänestettiin, oli sos.dem.ryhmä miltei kokonaisuudessaan asettunut Kalle Jokisen edustaman peltotontin taakse. Samoin tekivät myös kokoomuksen valtuutetut.  Jos puheenjohtajan valintaa lähdetään tältä pohjalta aprikoimaan, voidaan yhtä suurella syyllä olettaa, että Jokinen saa myös puheenjohtajan vaalissa Kokoomuksen kolme ääntä ja peli on jälleen selvä Kalle Jokisen hyväksi.

Kansalaiskoulun tonttiasiassa mielestäni on jo tarpeeksi tapehtu ja etenkin porvaristolle olisi eduksikin olla siitä asiasta hiljaa. Se menettelytapa ja epädemokraattisuus, joka tämän asian yhteydessä ilmeni, ei suinkaan ollut kunniaksi Perniön oikeiston nelivuotiselle kunnallishallinnolle.

Perniössä lokakuun 30.pnä 1964
Veikko Kalliola

Jaa artikkeli: