Skip to main content

Pientareilla kasvaa myös paljon arvokasta

Viime aikoina keskustelua on herättänyt vieraslajien kuten kurtturuusun kasvatuksen kieltäminen jopa kotipuutarhoissa.
Myyntikielto astui voimaan vähän aikaa sitten, pihoilta hävittämiseen annettiin sentään siirtymäaika.
Monet vieraslajit kuten lupiini ovat levittäytyneet myös tienpientareille.
ELY-keskuksen mukaan lupiinien torjuntaa voitaisiin tehdä parhaiten niittämällä tienvarsi kahteen kertaan, ensimmäisen kerran ennen juhannusta ja toisen kerran elokuussa. Näin saataisiin estettyä lupiinin kypsien siementen variseminen. 
Pientareilla kasvaa kuitenkin myös paljon arvokkaita kotoperäisiä lajeja, joiden tulisi säilyä. Ne eivät ole niin näyttäviä kuin lupiinit, mutta jäävät lupiinien jalkoihin.
Kotoperäisten lajien säilymiselle taas olisi tärkeää, että ne ehtisivät kukkia ennen niittoa. Lisäksi pitää huomioida niiton alkuperäinen tarkoitus eli liikenteen turvallisuus. 
Niiton ajoittaminen voi olla ongelmallista, kun tienvarressa on sekä vieraslajeja että kotoperäisiä lajeja. Niittäminen on kuitenkin tärkeää myös kotoperäisten lajien hyvinvoinnille. 
Tienvarsien niiton ajankohtaa tulisikin pohtia entistä tarkemmin.

Jaa artikkeli: