Skip to main content

Perniönseudun perjantai peilissä…

tiedustelemme Varsinais-Suomen riistapäälliköltä Pasi Puttoselta tömönhetken näkymiä metsän riistasta:
– Tänä vuonna on riistakanta huomattavassa määrin lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että luonnon olosuhteet olivat jo alkukeväästä lähtien hyvät. Metsät ja maat paljastuivat aikaisin lumesta ja lämmin säätila on jatkunut koko vuoden. Mitä sitten tulee riistan lisääntymiseen yleensä, niin hirvikanta ja jänikset ovat lisääntyneet huomattavissa määrin, sekä samoin linnut. Vaikka onkin nyt tavallista parempi riistavuosi, niin ei se silti merkitse sitä, että ruvettaisiin suuremmissa määrin riistaa tuhoamaan.
Minkälaisia uusia säännöksiä onkaan nyt sitten tullut hirven metsästyksestä, joka kai jo pian lähiaikoina alkaa?
– Niin, hirvenkaatohan alkaa tk:n 16. p:nä ja päättyy 31.11.-59. Nyt on ns. hirviasetuksella saatu kaikki ne määräykset hirvenmetsästyksestä mitä laki määrää. Tärkeimpänä on pidettävä anounataitoa. Viime vuonnahan oli jo käytännössä pakollinen ampumakoe. Siinä joudutaan ampumaan 100m:n matkalta hirvikuvioon, jossa tulosmaksimi on 30 pist. ja jo tuosta määrästä puolet, siis 15. pist. saavuttanut läpäisee kokeen. Ilman kokeen suoritusta hyväksyttävästi ei siis hirvijahtiin pääse. Yhä enemmän onkin haluttu kiinnittää huomiota ampumataitoon ja yleensä tarkkaavaisuuteen. Viime vuonnahan kolme henkilöä sai surmansa vahinkolaukauksista ja useita haavoittui hirvenmetsästyksen aikana. erikoisuus tänä vuonna on kaatomiehillä päässä pidettävä punainen lakki, jonka asetus määrää. Piirimme alueella on tänä vuonna järjestetty ja edelleen järjestetään ns. valistustilaisuuksia, jotka liittyvät hirvenmetsästykseen. Niissä näytetään hirvirainoja, joissa kuvataan hirven elintapoja ja hirvenkaatoa. Tilaisuuksissa pidetään myös luentoja, jonka jälkeen on keskusteltu ja viimeiseksi on pidetty tentti, joka ei suinkaan ole ollut mikään ankara, vaan paremminkin tavaltaan muodollinen.

Minkälainen hirvikanta on yleensä Varsinais-Suomessa ollut?
– Voin sanoa sen hyväksi. Hirviä esiintyy rannikoilla ja saaristoissa runsaasti. Lupia on hirvenkaatoon myönnetty mielestäni riittävästi. Nykyinen lupamäärä on nähdäkseni sopusoinnussa hirvikannan runsauden kanssa. Liiallisella lupamäärän myöntämisellä on se vaara, että syntyisi väliaikoja hirvenmetsästyksessä, siis välivuosia, jolloin ei voitaisi myöntää lupia ollenkaan. Lopuksi haluaisin näin hirvijahdin lähestyessä teroittaa metsästäjien mieleen, että he kaikessa noudattaisivat annettuja asetuksia ja määräyksiä, ettei tapahtuisi ikävyyksiä kruununpäitä kaadettaessa.

Jaa artikkeli: