Skip to main content

Perniönjoessa elää yli kaksi miljoonaa vuollejokisimpukkaa.

Vuollejokisimpukka elää virtaavissa vesissä sora-, hiekka- ja savipohjilla ja sitä tavataan yli kymmenestä joesta. Viime vuosina vuollejokisimpukkaa on löydetty joista, joissa sitä ei ole aiemmin tiedetty elävän, muun muassa Perniönjoesta ja Halikon Purilanjoesta. Tänä vuonna Perniönjoen vuollejokisimpukkakantaa selvitettiin tarkemmin joen tulvasuojeluhankkeen takia ja tuloksista tehdyn alustavan arvion mukaan Perniönjoessa elää yli 2 miljoonaa vuollejokisimpukkaa.

Vuollejokisimpukka kuuluu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiden lajien luokkaan. Keski-Euroopan joista laji on jo paljolti hävinnyt. Lajia uhkaavat muun muassa vesistö- ja valuma-alueella tehtävät, vedenlaatua heikentävät toimenpiteet, kuten jokirakentaminen ja metsien ojitukset. Lajin säilyminen joissamme edellyttää sen huomioimista jokeen vaikuttavissa hankkeissa, esimerkiksi luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella on viime vuosien aikana löydetty merkittäviä uusia uhanalaisen vuollejokisimpukan (Unio crassus) ja meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymiä. Molemmat lajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja Euroopan unionin luontodirektiivin lajeja.

Kuva Rami Laaksonen

Jaa artikkeli: