Skip to main content

Perniön Nurkkilaan tulee postinkanto

Perniön kunnan Nurkkilan kylän postioloihin on tulossa huomattava parannus, sillä tulevan marraskuun 1 p:stä lukien järjestetään postinkanto sanotulle alueelle. posti- ja lennätinhallitus on päättänyt, että sanotusta päivästä lukien järjestetään maalaiskirjeenkanto ns. laatikkokantona kuusi kertaa viikossa kiertolinjalla Ylönkylän posti – Malmi – Alastalo – Niittonen – kansakoulu – Suomenniityn th. – Lahtela – Eikkula – Ylönkylän posti ja tulee linjan pituudeksi 18,5 km. tämän uuden psotilinjan varrella on kaikkiaan 105 ruokakuntaa, joten postimäärä tällä linjalla tulee olemaan verrattain suuri. Asianomaisten tulee ottaa huomioon myös postiosoitteihinsa tuleva muutos, sillä aikaisemman Perniö, Nurkkila tai Perniö Munittula osoitteen asemasta tulee käyttää osoitetta Ylönkylä, Nurkkila, Kirakka, Suomenniitty tms. koska uusi linja alkaa juuri Ylönkylän postiasemalta.
Lyhennelmä Perniönseudun Lehdestä nro:43/1959

Jaa artikkeli: