Skip to main content

Perniön kunnanvaltuusto päätti perustaa 1-vuotisen kansalaiskoulun. (12.6.1959)

Perniön kunnanvaltuusto käsitteli tk.8 pnä kokouksessaan mm. kansalaiskoulun laajentamista 1-vuotiseksi. Erityinen toimikunta, johon ovat kuuluneet Kaarlo Saariluoma, Matti Romu, Reino Saarinen, Alpo Markkanen, Eero Karimo, Veikko Laine ja Toimi Tähkävuori, on tutkinut asiaa ja laatinut muistion, jossa esitetyt seiakt valtuusto yksimielisesti hyväksyi, ja päätti laajentaa kansalaiskoulun 1-vuotiseksi sekä ottaa mukaan myös Särkisalon kunnan.
Asiaa käsitellessään kuluneen talven aikana toimikun ta on tullut vakuuttuneeksi siitä, että kansalaiskoulun opetustoiminnan mahdollisimman nopea laajentaminen täydelliseksi 2-vuotiskaudeksi päiväjatkokouluksi on ajankohtainen varsinkin nyt, kun Saloon on valmistumassa kuntien yhteistön tuloksena uusi ammattikoulu. Käytäntö on myös osoittanut, että kansalaiskoulu on juuri sellainen koulumuoto, joka erinomaisella tavalla sopeutuu yhteiskuntamme tämänhetkiseeen rakenteeseen.
Kansalaiskoulun toiminnan kehittämisen on tehnynt niinikään välttämättömäksi se seikka, että Särkisalon kunta on periaatteessa päätetty ottaa mukaan yhteiseen kansalaiskoulupiiriin. Tällöin oppilasluku tulee ensi vuonna kohoamaan noin 130 oppilaaseen. (Perniö 109/Särkisalo 21-suomenkieliset.) Kun opetus laajennetaan kaksi vuotiseksi, on oppilasluku kohonnut vähintään 250 oppilaaseen. Todennäköistä tulee lisäksi olemaan, että Salon ammattikoulun toiminnan alkuun päästessä myös kotien piirissä tunnetaan kasvavaa mielenkiintoa kansalaiskoulun ammatillista opetusta kohtaan. Viimemainittua tulee onnistuneesti täydentämään Salon koulussa saatava täydellisempi opetus, joka lisäksi oppilaalle on maksutonta. Oppikoulukäyntiä sen sijaan toistaiseksi tulee varmasti rasittamaan lukukausimaksut ym. kustannukset. uudesta kansalaiskoulusta tulee näin ollen muodostumaan jo verrattain suuri koulu, jonka vaikutus lisäksi tulee leimaamaan koko kansakoulutoimen vastaisen kehityksen Perniössä lähivuosina. Ennenkuin näin pitkälle kuitenkaan päästään on rakennettava koulua varten tarvittavat luokkatilat, perustettava 10-15 uutta opettajan virkaa, tutkittava tarkemmin kansalaiskoulun aiheuttamat vaikutukset eri koulupiirien kohdalla, uusittava uuden lainmukaisesti koko kansalaiskoulutoimen ohjesääntö vuoden 1960 loppuun mennessä, sekä rakennettava opettaja-asuntoja.
Tätä valmistettaessa siirrytään 1-vuotiseen kanslalaiskoulumuotoon. Perniön kohdalla avautuu tähän mahdollisuudet, kun Perniön yhteiskoulun lisärakennus valmistuu. Kunnalla on mahdollisuus vuokrata toistaiseksi ns. Lampolan huoneistotilat, joihin voidaan välttämättömien korjaustöiden jälkeen sijoittaa kolme luokkaa. Välttämättömät korjaukset tarkoittavat vain luokkatilojen siistimistä ja ehkä jotaikin lämmityskysymysten tarkistuksia. Kun varmuudella ei kuitenkaan voida sanoa, saadaanko nämä opetustilat jo heti 1.9.1959 alkaen käyttöön, on käytettävä hyväksi tilapäisiä vuokratiloja.

Jaa artikkeli: