Skip to main content

Päivystyksestä päätettävä itse

Salon kaupunki ja hyvinvointialue voivat olla eri mieltä monestakin asiasta, mutta yhdestä sentään aika lailla yksituumaisia. Molemmat katsovat, että Salon sairaalan yöpäivystyksen kohtalon pitää olla omissa käsissä, ei lailla ohjattua. Vireillä oleva lakimuutos keskittäisi päivystyksiä maakunnissa niin, että laajimmat palvelut olisivat tarjolla vain yhdessä sairaalassa per alue.

Järkiperusteita ei nyt kannata perätä. Niitä on molemmilla osapuolilla, näkökannat vain ovat perin kaukana toisistaan.

Lakiluonnos lähtee siitä, että keskittämällä esimerkiksi turvataan työvoiman riittävyys ja tätä kautta hoidon taso ja potilasturvallisuus.

Toisella puolella eli Salossa kiinnitetään huomiota kaupungin kokoon ja välimatkoihin, turvallisuudentunteeseen ja työvoiman saatavuuteen, jos yöaikainen päivystys poistuu. Samalla ilmeisesti oikein kannetaan huolta kerrannaisvaikutuksista kuten kirurgisen toiminnan jatkosta. Hyvinvointialue puolestaan toteaa, että Salonkin leikkaussaleja tarvitaan.

Kovin kauas ei tarvitse muistin ulottua, kun ajatus tuntuu lähes absurdilta: yli 50 000 asukkaan kaupunki ilman yöpäivystystä.

On totta, että reunaehtoja on paljon: riittääkö tekijöitä, ajetaanko moni yöaikaan akuuttia apua tarvitseva joka tapauksessa Turkuun ja niin edelleen.

Asiasta päättämisen on kuitenkin oltava, kuten alue toteaa, omissa käsissä. Lain yksioikoisuuden voi arvata närästävän muuallakin, vielä pidempien välimatkojen seuduilla. Hyvinvointialueen taloustilanne huomioiden on selvää, että jaossa on jatkossakin pitkälti vain niukkuutta ja Salon palveluista puhutaan varmasti jatkossakin kriittisesti joka tapauksessa.

Jaa artikkeli: