Skip to main content

Päiväkotien muutoksista päätetään loppukuusta

Oona Ojanen ja Nella Turunen leikkivät avoimen päiväkodin yhteydessä järjestetyssä leikkikoulussa. Avoin päiväkoti siirrettiin jo lukion puolelle.Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä päätetään kuun lopussa, jolloin selviää, mitä muutoksia päiväkoteihin tulee Perniössä.
–Vielä ei voi sanoa, mitä muutoksia toteutetaan. Asia selviää, kun palveluverkkoselvityksen luonnos on käsitelty, varhaiskasvatusjohtaja Leila Hoikkala toteaa.
Vanhan kirjaston tilalla lukion päädyssä oleva ryhmäperhepäiväkoti muuttui jo päiväkotiryhmäksi, sillä asiasta on päätetty jo aiemmin. Muutos tehdään, jotta voidaan taata riittävä määrä päivähoitopaikkoja niitä tarvitseville.
Koska päiväkotiryhmäksi muutetun ryhmäperhepäiväkodin lapsimäärä kasvoi, ei avoin päiväkoti mahtunut samaan tilaan, vaan siirrettiin lukion puolelle.
Esikoululaiset saavat esiopetusta tänä vuonna niissä päiväkodeissa, joissa ovat aiemminkin olleet. Perniön kirkonkylän koulu tarvitsee esikoululaisten käytössä olleita tiloja koulun oppilaiden käyttöön.
Palveluverkkoselvityksessä ehdotetaan, että Kiskon päiväkodista muissa päiväkodeissa lainassa ollut työntekijä palaisi Kiskoon, sillä kyseisen päiväkodin lapsimäärä on kasvanut.
Selvityksessä kaavaillaan myös kaikkien Perniön päiväkotiryhmien eli Vuorilinnan ja Pesän sekä Perniön aseman päiväkotien siirtymistä entisen lukion tiloihin.
Päiväkotien kiinteistöistä tultaisiin luopumaan ja lukion tiloja muokkaamaan päiväkotikäyttöön. Lukion viereen kaavaillaan lisäsiiven rakentamista. Rakennus- ja muutostyöt tulisivat maksamaan noin kaksi miljoonaa euroa.
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää tultaisiin selvityksen mukaan muuttamaan niin, että esimiesten vastuualueita yhdistettäisiin. Tämä tarkoittaa seitsemän esimiehen vähennystä eli vuosittain noin 280 000 euron säästöä henkilöstömenoissa.
Koska yksikön johtaja ei voi olla yhdistämisen jälkeen läsnä tai heti tavoitettavissa, vastuun jakaminen ja varajohtajan merkitys korostuu.
Aiempi selvitys tehtiin vuonna 2011. Palveluverkkoselvityksen luonnos on luettavissa kaupungin nettisivuilla ja siihen toivotaan kommentteja 22.8. asti.

Jaa artikkeli: