Skip to main content

Perniön Melassuolle suunnitellut aurinkovoimalat ovat olleet varsin vilkkaan keskustelun aiheena koko sen ajan, jonka hanke on ollut vireillä. Jo ensimmäisessä yleisötilaisuudessa loppuvuodesta 2022 äänenpainot olivat kriittisiä.

Samanlaisia ovat olleet asiasta annetut lausunnotkin, joissa on kiinnitetty huomiota etenkin hankkeen ympäristövaikutuksiin. Myös suon virkistysarvot on nostettu esiin.

Nähtäväksi jää, rakennetaanko Melassuolle mitään. Jos rakennetaan, siihen menee aikaa helposti toista vuotta, sillä Varsinais-Suomen Ely-keskus on valittanut hallinto-oikeuteen Salon tekemästä suunnittelutarveratkaisusta, jota se pitää lainvastaisena. Oikeudessa asia voi viivähtää vuoden päivät.
Suunnittelutarveratkaisu on työkaluna silloin, kun rakentaminen ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Prosessin aikana on lausunnoissa esitetty sitäkin, että rakentamisen edellytykset olisi tullut harkita raskaamman eli kaavoituksen kautta.

Ely katsoo suunnittelutarveratkaisun olevan lainvastainen siksi, että sen jälkeen luontokartoittaja löysi alueelta merkkejä liito-oravista, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kiellettyä. Niin ikään Ely kiinnittää huomiota vesistövaikutuksiin, joiden on katsottu olevan samaa luokkaa kuin turpeenotolla. Lain mukaan suunnittelutarveratkaisu ei saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kyseessä on ennakkotapaus, jota varmasti seurataan tarkkaan monella taholla. Vireillä on niin Saloon kuin naapurikunta Kemiönsaareenkin useita aurinkovoimahankkeita. Sinänsä tärkeä energiantuotannon tapa ei saa lisätä luontokatoa.

Tapaus on esimerkki myös siitä, että jo kertaalleen päätöksenteossa pitkälle edenneisiin asioihin on mahdollista vaikuttaa.

Se ei tapahdu somessa räksyttämällä vaan keräämällä näyttöä ja tietoa niin, että asioista päättävien viranomaisten on helppo jatkaa. Tässä tapauksessa luotettavasti toteutettu kartoitus dokumentteineen oli Ely-keskukselle riittävän painava asiakirja.

Jaa artikkeli: