Skip to main content

Paikallisolot huomioitava jätehuoltojärjestelmästä riippumatta

Särkisalossa toimi kunnan keskitetysti kilpailuttama jätehuolto vuoden vaihteeseen. Nyt kunkin kiinteistön on tehtävä oma sopimuksensa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Muutoksesta on tuskin toinnuttu kun jo valmistellaan uutta päätöstä: pitäytyäkö nykyisessä vai palatako keskitettyyn.

 Petun kaltaisella mökkiseudulla muu kuin yhteisastioihin perustuva jätteenkeräys olisi useimmille talouksille suhteettoman kallista. Mökkiteitä tulisi vahvistaa, tehdä kääntöpaikat ja huolehtia raskaan kaluston vaatimasta talviaurauksesta omaan pihaan pääsemiseksi. Kuljetusyrittäjät tuskin haluaisivatkaan kaikkia asiakkaikseen.

Petun saarella perustettiin jätehuoltoyhdistys, johon kaikilla 140 mökkikiinteistöillä ja 11 vakinaisella kiinteistöllä on mahdollisuus osallistua. Yhteisesti hoidettu järjestelmä on kameravalvonnasta ja hallinnon hoitokuluista riippumatta selvästi edullisempi kuin vaihtoehtoina olevat korvaavaan järjestelmään jättäytyminen tai itse oman kiinteistökohtaisen sopimuksen hoitaminen. Työtä yhdistyksen asioiden hoitaminen tietysti teettää.  

Jätehuoltoyrittäjän kanssa on sovittu siitä, että ensimmäisenä vuonna  seurataan astioiden täyttymistä, jotta tyhjennysvälit saadaan mökkivoittoisen yhteisön tarpeiden mukaiseksi. Oletuksen mukaan etenkin hiljaisena talvikautena tyhjennyskerrat voidaan puolittaa aikaisempaan verrattuna. Jos tyhjennysväli osoittautuu arvioidusta liian pitkäksi, yrittäjä käy tyhjentämässä astiat. Lasku lähetetään tyhjennyskertojen perusteella.

 Paikallisella jätehuoltoyhdistyksellä on intressi valvoa ja opastaa, että pelisääntöjä noudatetaan.
Oletamme myös, että kotitalousjätteiden käsittelyssä tullaan aikaisempaa paremmin noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Astioita ei enää täytettäisi puutarha- ja rakennusjätteillä, pahvilaatikoilla ja vaahtomuovipatjoilla.
Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä emme saaneet hyötyä siitä, että taloudet kuljettivat jätteensä yhteisastiaan. Auto nielaisi kerralla sen, mihin pihoista noudettuna muutoin olisi mennyt useita päiviä. Maksut olivat samoja koko kunnan alueella riippumatta todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista. 

Mökkiläiset maksoivat jätemaksunsa aiemmin puolelta vuodelta, eikä heillä ollut oikeutta käyttää yhteisiä jäteastioita tuon ajan ulkopuolella. Vapaa-ajan asuntojen käyttö on useimmissa tapauksissa kuitenkin ympärivuotista ja tuskin kukaan on pitäytynyt jätteiden tyhjentämiseen vain maksamansa kesäkauden aikana. Kompostoinnista tehty ilmoitus riitti maksualennukseen siitä riippumatta oliko kompostointia jatkettu tai edes aloitettu.

Parhaillaan kerätään mielipiteitä päätöksen pohjaksi siitä, mikä järjestelmä Salossa siirtymävaiheen jälkeen vakinaistetaan. Olipa päätös esitetyistä vaihtoehdoista kumpi tahansa sen tulisi sallia mahdollisuus yhteisastioiden käyttöön, ottaa huomioon todellisuudessa aiheutuneet kustannukset ja paikalliset olosuhteet sekä kannustaa asianmukaiseen ja ekologiseen jätehuoltoon.

Heikki Liede
Petun Jätehuoltoyhdistys
Puheenjohtaja          
    

Jaa artikkeli: