Skip to main content

Pääkirjoitus 38/2009

Radanteko on aluepolitiikkaa

Espoon ja Salon välinen oikorata hakee edelleen muotoaan.
Nyt käynnissä on ympäristövaikutusten arviointimenettely, mikä tietää sitä että hanketta jalkaudutaan esittelemään alueen asukkaille.   Kuten demokratiaan kuuluu, asiasta voi jättää huomautuksia, joilla on aikanaan painoarvoa, kun päätetään, mitkä linjausvaihtoehdot jätetään ainakin pois laskuista. 
Salon alueella radalle on piirretty tässä vaiheessa kaksi vaihtoehtoista linjausta, toistaiseksi varsin suurpiirteisesti.  Suunnitelmat ehtinevät tarkentua vielä moneen otteeseen,  sillä radan valmistuminen on jopa vuosikymmenien päässä.
Jotain olisi kuitenkin hyvä miettiä jo nyt. Radan rakentaminen väistämättä on myös aluepoliitiikkaa ja ohjaa sitä, minne esimerkiksi asutus keskittyy. Pääradan varsi Helsingistä pohjoiseen on hyvä esimerkki;   ilman junarataa nykyiset pääradan varren taajamat eivät varmasti olisi likimainkaan viime vuosien tapaan kasvaneita ja yhtä vetovoimaisia kuin ne nyt ovat.   Asiaa ei voi väheksyä esimerkiksi Salon kaavoituksessa seuraavien vuosikymmenien aikana, osa kasvusta tulee varmasti suuntautumaan sinne missä uusi rata kulkee.
Yksi huolenaihe tietysti on se, että sutjakoiden yhteyksien takia Salon seudusta voi muodostua asumalähiö, ja työpaikkojen keskittyminen pääkaupunkiseudulle vain jatkuu.
Huoli on perusteltu, mutta miksipä ei liikenne aikanaan toimisi toisinkin päin. Ennen kuin oikorataa ajetaan, maailmassa ehtii tapahtua monta muutosta.

Juuri tätä

Salon opetuslautakunta päätti tiistaina, että päivähoidossa sekä alaluokilla oleville lapsille tarjotaan ruokailujen jälkeen ksylitolipastillit.
Taustalla on tietysti huoli lasten hampaiden kunnosta. 
Lautakunnan päätös on juuri sitä, millaisiksi terveydenhuollon suuntaviivat pitäisikin piirtää, painopiste on ennaltaehkäisyssä.  Vuodessa pastillit maksavat kaupungille vajaat 40 000 euroa, mutta osa tulee takaisin vähentyneinä  hammashoidon kuluina.  
Ksylitoli tutkitusti edistää hampaiden hyvinvointia usein eri tavoin.  Kun hampaiden hoidon tärkeys saadaan iskostettua pastillien avulla mieliin pienestä pitäen, säästyy  pitkä penni rahaa, vaivaa ja särkyjä vanhemmallakin iällä.
Kaupungin ksylitolipastillit ovat hyvä alkupotku. Edelleen tärkeää olisi että myös kodeissa kiinnitetään huomiota lasten kunnolliseen hammaspesuun.

Jaa artikkeli: