Skip to main content

Olli Lehti haluaa vuokrata 15 tonttia Lanskalanmäestä

Lanskalanmäen tonttien kohtaloa käsitellään ensi maananantaina Salon kaupunginhallituksessa.
Kiinteistökauppaa alueella tehnyt Olli Lehti tarjoutui aiemmin ostamaan Lanskalanmäestä 15 tonttia, jos Teijon koulu säilyy. Ajatuksena oli pistää lisää vauhtia markkinointiin, lisätä näin alueen asukasmäärää ja tätä kautta turvata koulun jatko. 

Lehden tarjousta on nyt käsitelty kaupungin maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa työryhmässä.
Neuvotteluissa on todettu, että ostotarjous ja hinta eivät vastaa sitä, mitä kaupunki on tonttien osalta linjannut. Ratkaisuksi on valittu tonttien vuokraaminen Lehden edustamalle Koy Meri-Teijo Marinalle. Päätösesityksenä on, että kaupunginhallitus puoltaisi vuokraamista ja esittäisi sitä myös valtuustolle. Mukana on myös ehtoja: Lehden on esimerkiksi markkinoitava tontteja valtakunnallisesti. Sopimuksiin ehdotetaan myös kirjattavaksi, että tonttien vuokraamisen ja sitä mahdollisesti seuraavien kauppojen on tarkoitus tukea koulun säilymistä. Yksittäiset tontit on mahdollista luovuttaa eteenpäin ilman kaupungin suostumusta.

Jaa artikkeli: