Skip to main content

Näsen myllyjä kaavaillaan uusiutuvan energian kilpailutukseen

Näsen kartanon alueelle kaavailtu tuulivoimalahanke etenee. Hanketta ajava Tuuliwatti Oy on hakenut rakennuslupaa kaikkiaan viiden myllyn rakentamiseen.
Luvan saaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että rakentaminen alkaa heti. Toimitusjohtaja Jari Suominen toteaa, että rakennusaikataulu on toistaiseksi auki.

Osviittaa antaa kuitenkin kansallinen energia- ja ilmastostrategia, johon on kirjattu uusiutuvan energian tavoitteet.
Strategian mukaan on tarpeen ottaa käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan tuotantotukea tietyille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.
Vuosina 2018-2020 aiotaan kilpailuttaa korkeintaan kaksi terawattituntia.
–Varaudumme siihen, että hanke voisi osallistua näihin kilpailutuksiin, Suominen toteaa.

Hakemuksen mukaan voimaloiden napakorkeus olisi 140 metriä.

Taustalla on pitkä vääntö; alueen kaava hyväksyttiin jo kolmisen vuotta sitten, ja siitä tehdyt valitukset viivyttivät kaavan lopullista voimaantuloa niin, että KHO hylkäsi valitukset viime keväänä.
Maa-alue ei vaihda omistajaa; Tuuliwatti vuokraa tarvitsemansa alueet Näsen kartanolta.
–Varsinaisten voimaloiden alueen sekä rakennusvaiheessa tarvitaan vielä noin puolen hehtaarin kenttä, toteaa Näsen Urban Silén.

Jaa artikkeli: