Skip to main content

Museovirasto suojelisi lailla Kirjakkalan ruukinrakennukset

Kirjakkalan vanhan ruukkialueen rakennukset aiotaan suojella lain nojalla. 

Museovirasto on pitänyt asiasta erityisistunnon viime vuoden lopulla.
Museoviraston esityksenä on, että Kirjakkalasta suojeltaisiin rakennusperinnön suojelemisesta
annetun lain nojalla vanhempi päärakennus eli Patruuna, Insinööritalo, makasiini, työväen asuintalot sekä pihapiirit.
Patruunan ja Insinööritalon osalta myös huonetilajako halutaan suojella.

Salon kaupunginhallituksen on määrä ensi maanantaina antaa lausunto suojeluesityksestä.
Rakennukset, samoin kuin pato, on jo vuonna 1994 suojeltu asetuksella.
Maakuntakaavassa Kirjakka on osoitetttu merkittäväksi rakennetun ympäristön alueeksi ja se kuuluu vuonna 1993 vahvistettuun valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen joukkoon.

Jaa artikkeli: