Skip to main content

Museokeskus vaatii Särkisalon terveystalolle suojelua

 

Turun museokeskus eli entinen maakuntamuseo katsoo, että Salossa tulisi ottaa uudelleen käsittelyyn Särkisalon kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos.

Salon valtuusto päätti marraskuussa hyväksyä alueelle kaavamuutoksen, jonka myötä kunnantalon lähelle muodostuu uusia rakennuspaikkoja.

Varsinainen kunnantalo on kaavamerkinnällä suojeltu, mutta terveystalo ei ole.  Ely-keskus ja maakunnallinen vastuumuseo eli Turun museokeskus katsoivat lausunnoissaan jo kaavan laatimisvaiheessa, että terveystalo tulisi suojella samoin kuin vuonna 1892 valmistuneen kunnantalon 50-lukulainen lisäosa.

Kaupunki katsoi aiemmassa vastineessaan, että terveystalo ei ole maakunnallisesti merkittävä.

Museo vaatii nyt, että uudessa käsittelyssä terveystalolle on osoitettava kohdekohtainen suojelumerkintä. Lisäksi tulee kaavassa mainita, että uusien rakennusten sijoittelu tai vanhojen rakennusten laajentaminen ei saa heikentää niiden arvoja.

Salon kaupunkikehityslautakunnan on määrä antaa asiasta lausunto ensi viikolla.  Päätösesityksenä on, että valtuuston päätöstä ei pidä kumota eikä asiaa ottaa näin uuteen valmisteluun.

Kaupungin lausuntoesityksessä todetaan, että mitään Salon terveystaloista ei ole suojeltu eikä arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi. Kaupunki katsoo, että terveystalo on  osa paikallista historiaa eikä sen suojelu ole maakunnallinen asia; rakennuksen säilymisen edellytyksenä on uuden käytön löytäminen ja siihen kaavamuutoksellakin on tähdätty.

 

 

Jaa artikkeli: