Skip to main content

Miljoonasatsauksella itäisen Perniön sähköistä myrskyvarmat

Kosken asemalla odottaa rivissä toistakymmentä uutta muuntamoa.Sähkönsiirtoyhtiö Caruna investoi tulevan syksyn ja kevään aikana lähes puolitoista miljoonaa euroa Perniöön.
Kaikkiaan yritys satsaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa noin 60 miljoonaa euroa, ja tästä 1,4 miljoonaa käytetään Perniössä, kun sähköverkkoa tehdään uusiksi Kosken asemalta Aaljoelle ulottuvalla alueella. Ilmajohtoja korvataan maajohdoilla ja pylväsmuuntamoja alueella korvataan puistomuuntamoilla.
– Parannamme sähköverkon luotettavuutta ja säävarmuutta, ja tämä on osa sitä hanketta, kertoo Marina Stenfors Carunan viestinnästä.

Ilmajohtoa poistetaan lähes 30 kilometriä. Uudet muuntajat ja kaapelit odottavat jo töiden alkua Kosken asemalla.

Taustalla on sähkömarkkinalain muuttuminen vuonna 2013. Laki asettaa aiempaa tiukemmat ehdot sähkönjakelun suhteen. Lain nojalla sähkön jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että esimerkiksi myrskyt tai lumikuorma katkaisevat sähkön taajama-alueella korkeintaan kuudeksi ja haja-asutusalueella korkeintaan 36 tunniksi.
– Verkon ylläpitäjä voi valita, miten se tehdään, lisätäänkö esimerkiksi raivaus- ja korjausmiehistöä niin, että pitkiä katkoja ei tule, vai siirretäänkö verkkoa enemmän maan alle, Stenfors kertoo.

Investoinnit Perniössä koskevat noin kuuttasataa taloutta. Töiden ei pitäisi näkyä asiakkaille kuin korkeintaan pieninä sähkökatkoina kytkentävaiheessa.Töiden on määrä olla valmiina huhtikuussa 2016.

Jaa artikkeli: