Skip to main content

Melassuon aurinkopaneelit herättävät huolta

Sirpa Havulo, Mari Kivikoski ja Pekka Havulo seisovat Melassuolla.

Perniön Melassuolle kaavailtu aurinkovoimala-alue herättää paikallisesti huolta.

Energiayhtiö Pohjan Voima on suunnitellut rakentavansa Erveläntien tuntumaan noin 60 hehtaarin alueelle aurinkovoimala-alueen, joka tuottaisi 60-65 megawatin tehon.  Yritys on julkistanut verkossa hankekuvauksen karttoineen, samoin lomakkeen huomautuksen tekemistä varten.  Pohjan Voiman tytäryhtiö Perniön Aurinko Oy hakee kaupungilta suunnittelutarveratkaisua alueelle.

Perniöläiset Sirpa ja Pekka Havulo ja Mari Kivikoski seisovat tihkusateessa Melassuon pehmeällä sammaleella ja ihmettelevät, miksi voimalat halutaan rakentaa nimenomaan suolle. Jo rakentamisen tekninen puoli askarruttaa, samoin se, mitä paneelien alle jää.
–Vaikka alueella ei olisi virkistyskäyttöä, tässä jäisi silti alle luontoa ja siitä meillä on huoli.  Kun kerran rakennetaan, se on peruuttamatonta, tiivistää Sirpa Havulo kolmikon tuntemukset.

Pekka Havulo arvelee, että suo on perniöläisille liian lähellä eikä sen arvoa luontokohteena ja retkipaikkana siksi oikein ymmärretäkään.

Kolmikko liikkuu suon poluilla jalan koirien kanssa ja Havulot lisäksi maastopyörillä.  Sirpa Havulon mukaan maastossa tulee vastaan usein muitakin ulkoilijoita.

Kolmikko arvelee, että hankealueen koko on jäänyt monelta hahmottamatta.  Jos alueen siirtäisi lähemmäs kirkonkylää, se ylettyisi itä-länsisuunnassa noin Melassuonmäen päältä Lupajantielle ja pohjois-eteläsuunnassa kirkolta Kaukurintielle.
–Parhaillaan puhutaan ennallistamisesta ja monimuotoisuudesta eikä tämä siihen sovi, Pekka Havulo arvostelee.

Sirpa Havulo toteaa, että asia herättää keskustelua ja huolta laajemminkin, mutta kaikki eivät tohdi tulla omalla nimellään asian tiimoilta esiin.
–Kun nyt otamme asian puheeksi, on edes siinä mielessä hyvä omatunto, että on tehnyt jotain.

Hän korostaa, että kolmikko ei ole uusiutuvaa energiaa vastaan, mutta paikkavalinta herättää kysymyksiä.

Yritys on teettänyt muun muassa liito-orava-, kasvillisuus- ja pesimälintuselvitykset.   Maanrakennuslain mukaisesti hankkeen luvittaminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen ei esimerkiksi aiheuta haittaa kaavoitukselle ja että se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonto- tai kulttuuriympäristöarvojen säilymistä. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Yrityksen näkemyksen mukaan päällekkäisyyttä virkistyskäytön kanssa ei synny ja suojavyöhykkeiden vuoksi  hankkeella ei ole vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön tai maisemaan.   Samoin todetaan, että hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöarvojen turvaamisen kanssa.   Selvityksessä todetaan, että lajien ja reviirien pieni määrä ei aseta esteitä rakentamiselle; Uhanalaisia kasvilajeja ei löydetty, uhanalaiset lintulajit joutuvat siirtymään.

Melassuo on kasvillisuudeltaan selvityksen mukaan melko edustava eteläsuomalainen suoalue, jonka osa on lähellä luonnontilaista.

Jaa artikkeli: