Skip to main content

”Me tiedämme vesiensuojelusta, mutta emme tiedä maanviljelijöiden arjesta”

Korkeakouluharjoittelija Katri Väänänen ja Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka esittelevät huomenna maanomistajille vesienhallintaratkaisuja. Leka mittasi ennakkoon Juottimenojan lämpötilan.

Valonia kokoontuu huomenna maanomistajien kanssa keskustelemaan vesistökunnostuksista.

– Maanomistajat saattavat suhtautua tekemiimme toimenpiteisiin epäilevästi, joten heidän on hyvä nähdä konkreettisesti, miten toimenpiteet hyödyttävät heitä, kertoo Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia käynnisti maaliskuun alussa Puujalka-hankkeen, jonka puitteissa tehdään valuma-aluesuunnittelua. Hankkeessa hyödynnetään puuta maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja -suojelussa. Vesistökunnostuksilla voidaan vähentää valuma-alueelta tulevan kuormituksen haittoja ja parantaa vesistön ekologista tilaa.

– Moni maanomistaja pelkää, että toimenpiteistämme aiheutuu tulvahaittoja. Todellisuudessa pystymme parantamaan vesienhallintaa esimerkiksi kaksitasoratkaisulla.

Kaksitasoratkaisussa kaivetaan tulvatasanne, ja säästetään alivesiuoma. Kun vesi on alhaalla, kapeassakin alivesiuomassa riittää vettä kuivina aikoina. Kosteilla säillä tulvapenkat pidättävät osan kiintoaineesta ja ravinteista. Tämä vähentää merkittävästi ojan perkaustarvetta.

– Valitettavasti kaikki tällaiset ongelmat konkretisoituvat entisestään ilmastonmuutoksen myötä, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.

Maanomistajille kunnostustoimenpiteet ovat täysin maksuttomia.

– Teemme hankerahalla suunnittelutyön ja toteutuksen. Se on maanomistajille pieni porkkana. Emme pysty hankerahamme puitteissa pelastamaan maailmaa, mutta saamme hyviä esimerkkikohteita ja kokemuksia muita maanomistajia varten, Leka summaa.

 

 

Näin: Valonian Puujalka-hanke järjestää tutustumisretken maanomistajille katsomaan Perniön Juottimenojan purokunnostuksia. Samalla keskustellaan maatalouden vesienhallintaratkaisuista. Retki on kello 9.00–12.00, ja lähtö tapahtuu Heikkiläntieltä.

Jaa artikkeli: