Skip to main content

Matildan sataman kaava menossa läpi

Matildan satama-alueelle vireillä ollut kaavamuutos on menossa läpi.

Asemakaavan muutosesityksestä tehtiin kaksi huomautusta. Harri Gustafssonin muistutuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa maaperän saastumiseen ja alueen kaivamiseen sekä maisema-arvoihin. Lasse Reunanen kiinnitti huomiota tielinjauksiin.
Kaupunginhallituksen mielestä muistutuksiin annetut vastineet riittävät eivätkä huomautukset anna enää aihetta toimenpiteisiin. Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto.

Jaa artikkeli: