Skip to main content

Matildan kartanon ja ruukkialueen väli halutaan pitää avoimena

Matildassa vireillä oleva asemakaavan muutos on tulossa näytille. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asiaa ensi viikolla.

Kaavaluonnosta on muutettu sen ensimmäisen nähtävillä olon jälkeen etenkin koskien korttelia 14 eli Näköalatien ja Matildan puistotien kulmaan jäävää aluetta. Kyseessä on ns. hotellitontti. Viranomaisneuvottelussa päätettiin, että korttelin on jatkossa oltava asuin-, liike- ja toimistorakentamisen aluetta, joilloin myös julkinen rakentaminen Matildan puistotien varteen on mahdollista. Korttelin pohjoisosaan voidaan rakentaa kevytväylä ruukkialuetta kohti.

Yksi neuvottelujen johtopäätös oli se, että kartanon ja ruukkialueen väli on pidettävä avoimena. Tämä varmistetaan niin, että rakennusten harjat korttelissa 14 ovat Matildan puistotien suuntaiset, ja että rakennusalat pidetään rajattuina.

Rakennustapaohjeita ei kuitenkaan laadita, sillä kaavamääräykset ohjaavat rakentamista.
Viranomaislausunnoissa todettiin, että uudisrakentamisen sopeutumista
vanhaan, perinteiseen ruukkikylän rakennuskantaan on syytä ohjata. Rakennuksissa tulee käyttää perinteistä harjakattoa.Rakennukset ja pihajärjestelyt tulee sovittaa olemassa oleviin maaston muotoihin maanpinnan leikkauksia ja täyttöjä välttäen.Kulkuväylien ja pysäköintipaikkojen pinnoitteena on esityksen mukaan käytettävä soraa tai kivituhkaa Matildan puistotien alkupäähän on lisätty toriaukio.

Lautakunnalle annettu päätösehdotus on, että se esittäisi kaupunginhallitukselle kaavan nähtäville ja lausunnoille viemistä.

Jaa artikkeli: