Skip to main content

Matildan hevoshaan helmet halutaan perata esiin

Matildedalin rannan vanhan hevoshaan alue niittyineen ja jalopuineen halutaan saattaa arvoiseensa kuntoon.

Alueen kunnostamiseksi on laadittu alustavat suunnitelmat, joita esitellään yleisölle ensi keskiviikkona.
– Luonnoshan meillä vasta on, yleisötilaisuudessa sitten kuullaan mitä ajatuksia ja tietoa kyläläisillä alueeseen liittyen on, toteaa Salon viheraluepäällikkö Tapio Järvinen.
Hevoshaan nimellä kulkeva alue on rannasta ylös lähtevää rinnettä sataman eteläpuolella.    
Suunnittelualue rajautuu mereen, Matildan puistotiehen ja Meritiehen sekä lisäksi asuinrakennuksien lähiympäristöä on jätetty sen ulkopuolelle.
Alue on sangen monipuolinen: sillä on muun muassa tammivaltainen jalopuumetsä,  nyttemmin umpeenkasvaneita niittyjä sekä myös jäänteitä alueen historiasta kuten vanhoja kiviaitoja ja maakellareita.
– Tärkeää on, ettei tehdä mitään mikä pilaisi alueen, Järvinen muistuttaa.

Yksi hoidon tavoitteista olisikin palauttaa lehto lehtomaiseksi ja niittää niityt.     Alueella kulkevat polut halutaan nekin perata paremmin esiin. 
Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.11 klo 18 Ravintola Terhossa.

Jaa artikkeli: