Skip to main content

Mathildedalin kaavoissa paikat yli 200 asukkaalle ja hotellille

Home of Matilda -nimen saanut majatalo kylpylöineen näyttää Tammipuiston havainnekuvassa tällaiselta. Kuva Tammipuisto Oy, Muuan oy.

Mathildedalin mahdollisesta tulevasta lisärakentamisesta alkaa saada vihiä.
Tammipuistoksi nimetyllä alueella laaditaan asemakaavan muutosta ja Tullimetsäksi nimetyllä alueella laaditaan osayleiskaavaa.

Salon kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavoja tiistaina ja päätti asettaa nähtäville sekä Tammipuiston kaavan että Tullimetsän kaavaluonnoksen.

Tammipuiston kaavoitettava alue on näistä kahdesta pienempi.
Se sijoittuu Tullintien pohjoispuolelle, Keskuspuiston tuntumaan. Alue on kooltaan noin 3,6 hehtaaria. Tullintieltä pohjoiseen lähtisi Tammipuistonkujaksi nimetty katu. Sen ja Tullintien kulmaan jäisi asuin- ja liikerakennusten alue, kauemmas Tullintiestä on merkitty erillispientalojen alue.
Kaavoituksessa aloitteellisten maanomistajien ajatuksena on ollut, että kaava mahdollistaisi myös hotellirakentamista.
Esille tulevassa, muutetussa kaavassa hotelli on mukana, rakennus on kaksikerroksinen ja sen alle olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi pysäköintitilaa.
Maanomistajia edustava Tomi Nurmela tuumii nyt, että Tammipuistoa on sekä asumisen että Home of Matilda -nimen saaneen hotellin osalta kehitetty pitkään.
–Koemme sen nyt olevan toimiva ja Matildan ympärivuotisuutta tukeva sekä kylän vetovoimaa edelleen kasvattava.

Huomattavasti laajempi alue on kyseessä Tullimetsän osayleiskaavassa. Se viivästyy alkuperäisestä aikataulusta: kaava oli mukana jo vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa. Alueen omistaa valtio ja koko suunnittelualueen pinta-ala on 68 hehtaaria.
Tämäkin alue sijaitsee Tullintien varressa, mutta sen eteläpuolella.
Osayleiskaava ohjaa tarkempaa suunnittelua, mutta ennen rakentamista alueelle on laadittava myös asemakaavaa, tarvittaessa osa kerrallaan. Näin ollen esimerkiksi asuntorakentamisen tarkkaa määrää ja sijoittelua ei kaavaluonnoksessa ole.

Jaa artikkeli: