Skip to main content

Mathildedalin kaavaillassa kysyttiin, minne mahtuvat autot ja riittääkö vettä

Matilda-talossa riitti kaavakarttojen äärellä kysyttävää. Yleiskaavasuunnittelija Juha Mäen pakeilla ovat Jouko Roos ja Timo Viikari.

Matilda-talossa oli keskiviikkoiltana yksi huoli yli muiden: minne mahtuvat kylään tulijoiden autot tulevaisuudessa. Riittääkö parkkipaikkoja ja vetävätkö tiet.

Jo nyt kesäisin kylässä on välillä ahdasta ja kävijämäärän ennustetaan tulevaisuudessa vain lisääntyvän.  Kylään on tekeillä kaksi kaavaa: Tammipuiston asemakaava on  ehdotusvaiheessa ja sen on määrä valmistua kevään aikana,  Tullimetsän osayleiskaavan vuoden loppuun mennessä.   Tammipuiston alueelle asemakaava osoittaa paikkoja asuin- ja hotellirakentamiselle. Osayleiskaava antaa puitteet asemakaavoitukselle, jonka myötä Tullimetsän alueelle voi aikanaan nousta esimerkiksi vapaa-ajanasuntoja. Tammipuiston alue on yksityisomistuksessa, Tullimetsän omistaa Metsähallitus.

Uudisrakentaminen sinällään ei koolla ollutta noin 30-päistä joukkoa häirinnyt, mutta mietitytti.  Esimerkiksi Hanna-Mari Järvinen tuumi tilaisuuden jälkeen, että kylää on lisärakennettava taiten.
–Pienuus on se, mikä tässä kiehtoo.  Ettei se tunnelma vaan häviä.

Asemakaavapäällikkö Virpi Elovaara muistutti, että esimerkiksi hotellirakentamisen tulee koostua erillisistä rakennuksista, ei yhdestä kokonaisuudesta, ja vanha koulu ja kartano pysyvät edelleen kylän korkeimpina rakennuksina. Osaltaan uudisrakentamista ohjaa se, että kylä kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Jouko Roos oli ensimmäinen, joka puheenvuorossaan kantoi huolta liikennemääristä.  Hän mietti, että jonkinlainen kiertotie olisi paikallaan ja muistutti, että Perniön kunnan aikaisessa kaavassa oli varaus myös suoremmalle tielinjalle.

Elovaara vastasi, että tätä oikaisua ei tehdä; asiasta on sovittu kaupungin ja Ely-keskuksen välisessä yhteydenpidossa.

Saloon johtavan Merikulmantien vetokyky ja kunto askarruttivat ja pyörätietä Mathildedalin ja Teijon välille ja siitä Salon suuntaan kaivattiin jälkipuheissa.

Aaro Järvinen muistutti, että Kemiönsaaren suunnasta tulevien ei pitäisi ollenkaan päätyä kylän nykyiselle päätielle, Tullintielle.  Kylän ytimestä lähtevä Hummeltie jatkuu pyöräilyreittinä Kemiöntielle asti.  Järvinen muisti, että aikoinaan sitä on ajettu autollakin.

Yleisön puolelta nostettiin esiin myös vedet.  Yhdessä puheenvuorossa kannettiin huolta muun muassa Matildankaaren talojen hulevesistä.  Tietona oli, että tonteilta vedet purkautuvat tien ali kohti Matildanjärven laskupuroa.  Miten tämän yhteyden käy, jos väliin rakennetaan Tammimetsän alue.  Virpi Elovaara muistutti, että hulevesien hallintaan kiinnitetään huomiota rakennusvaiheessa.

Toinen kysymys koski juomaveden riittävyyttä, jos väkimäärä kylässä kovasti kasvaa.    Yleiskaavasuunnittelija Juha Mäki vastasi liikelaitos Salon veden tarkastavan tarvittaessa kapasiteetin.  Yleisön puolella pelättiin sitä, miten Perniön kunnan aikainen kunnallistekniikka vielä kestää.

 

 

 

Jaa artikkeli: