Skip to main content

Lyhytnäköinen Valonia-päätös

Salon kaupunginhallitus teki maanantaina ehkä yllättävänkin päätöksen, kun se päätti äänin 7-6, että kaupunki lopettaa Valonia-yhteistyönsä. Valonia on kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, joka toimii osana Varsinais-Suomen liittoa ja sen toimintaan on sitoutunut 27 kuntaa Varsinais-Suomesta, kukin omalla  maksuosuudellaan.   

Organisaation nimi ei Perniönseudun Lehteä lukeneille ole jäänyt vieraaksi: Valonia on ollut toteuttamassa esimerkiksi virtavesikunnostuksia ja niiden suunnittelua. Viime vuonnakin Valonia-kytkentäisiä juttuja vesistöjen ääreltä tehtiin useampia. Lisäksi organisaatio on muun muassa antanut neuvonta- ja asiantuntijapalveluja niin kuntalaisille kuin kaupungillekin ja järjestänyt yleisötilaisuuksia. 

Kaupunginhallituksen päätös vaikuttaa lähinnä lyhytnäköiseltä. Kaupungin maksuosuus olisi jatkossa ollut noin 30 000 euroa. Esityslistalla todetaan, että rahana laskettuna kaupunki sai viime vuonna palveluja noin tuplasti sen, minkä maksoi. Kaupungin talousarviossa 30 000 e on lähinnä marginaalinen summa; tosin uusi ei ole ilmiö, jossa kotitalouden vinkkelistä suuri raha on se, joka puhuttaa ja närästää päätöksenteossa. 

Päätös ei ole säästötoimi eikä raha myöskään jää odottamaan muuta käyttökohdetta. Kaupungin talousarvio ei ole nollasummapeliä. 

Olennaista tietysti on se, minkä viestin päätös antaa: siitä jää nyt se kuva, että vesistöhankkeet, ympäristöneuvonta ja luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet katsotaan kaupungissa vähäarvoiseksi puuhasteluksi, josta voidaan niistää.
Tällaiseen ajatteluun ei ole varaa.Yhteistyö on joka tapauksessa välttämätöntä, kun pienin resurssein operoivat toimijat ovat asialla – ja silloin kaupungin rikka rokassa tarvittaisiin sekin. Laskua kertyy jatkossakin joka tapauksessa, sillä osa Valonian tähän asti hoitamista tehtävistä on ollut lakisääteisiä. 

Paljon tehtyä työtä menee myös hukkaan, jos jo tehtyjen suunnitelmien mukaiset hankkeet jäävät toteutumatta.

Jaa artikkeli: