Skip to main content

Luontokartoituskoira löysi Melassuolta liito-oravan jätöksiä ja kolopuita

Tämä liito-orava on kuvattu Perniön Kuljunperällä. Kuvan on ottanut Jarmo Markkanen.

Perniön Melassuolta on löytynyt merkkejä liito-oravasta suon alueella.
Luontokartoituskoira löysi viime viikolla suolta sekä liito-oravan papanoita että liito-oraville sopivia kolopuita.  Lisäksi havaittiin hangella liito-oravan jäljet.

Kartoituksen teki Ik9-yritys suon suojelun puolesta puhuneen kansalaisliikkeen aloitteesta. Maastokäynti kohdistui Erveläntien eteläpuoliselle alueelle, jolle energiayhtiö Pohjan Voima on kaavaillut aurinkovoimaloita.

Perniönseudun Lehden saaman raportin mukaan liito-oravan papanoita havaittiin kolmessa eri kohdassa.

Lain mukaan valvontaviranomainen asiassa on Ely-keskus.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas toteaa, että Ely-keskuksella on suunnittelutarveratkaisuissa valitusoikeus. Seuraavaksi Elyssä tarkastellaan, millä tavalla liito-orava tulee huomioida ja voidaanko sitä huomioida riittävästi rakennuslupavaiheessa.

Uljas toteaa, että ei ole vielä ehtinyt tutustua raporttiin yksityiskohtaisesti, vaikka se jo hänellä on.  Kartoituksen tilasi kansalaisliike, mutta tämä ei Salli Uljaan mukaan ole mitenkään erityistä.
–Muissakin hankkeissa tapahtuu sitä, että paikalliset havainnoivat tai selvityttävät hankealueiden luontoarvoja.
–Nyt tehdyt havainnot on tehnyt kokenut liito-oravakartoittaja ja ne on dokumentoitu läpinäkyvästi, joten epäilystä havaintojen paikkaansapitävyydestä ei ole. Kyseiset havainnot tulevat hankkeessa huomioitavaksi, Salli Uljas tiivistää.

Koko juttu 21.3. painetussa ja digilehdessä!

 

Jaa artikkeli: