Skip to main content

Luonnonsuojeluyhdistys lautakunnan linjoilla Melassuon aurinkopaneeleista

 

Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys suhtautuu kriittisesti Perniön Melassuolle kaavailtuun aurinkovoimalahankkeeseen.

Energiayhtiö Pohjan Voima on suunnitellut noin 60 hehtaarin alueelle voimaloita, joiden tuotto olisi noin 50 megawattia.  Yritys on kaavaillut rakentavansa voimala-alueet kaupungin suunnittelutarveratkaisulla.

Luonnonsuojeluyhdistys toteaa kaupungille tiistaina jättämässään lausunnossa asettuvansa samalle kannalle kuin rakennus- ja ympäristölautakuntakin.  Lautakunta totesi ennen joulua, että hankkeen aiheuttamien ympäristövaikutusten vuoksi sitä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena tai ainakin hanke vaatii vesilain mukaisen luvan.    Myös luonnonsuojeluyhdistys kiinnittää huomiota sekä vesistö- että ilmastokuormitukseen. Lisäksi todetaan, että suon kuivan pintakerroksen hajoamisesta aiheutuva kuormitus jatkuu vuosikymmeniä.

Yhdistys toteaa lausunnossaan, että energiantuotannon ohjaaminen uusiutuvaan energiaan on tärkeää ja turvaa monimuotoisuuttakin, mutta energiantuotanto ei saa mennä ympäristön eikä paikallisen luonnon turvaamisen edelle.  Yhdistys katsoo, että Melassuolla ja vastaavissa tapauksissa tulisi ratkaista mahdollisuus suon ennallistamiseen yhdessä aurinkovoiman rakentamisen kanssa.

Yhdistys toteaa, että suon kuivumisesta seuraavia haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi patoamalla suon ojia ja tätä kautta nostamalla pohjaveden tasoa.  Suon ennallistaminen pohjaveden nostolla turvetta kerryttäväksi ja hiiltä sitovaksi alueeksi yhdessä aurinkovoimaloiden kanssa palauttaisi alueelle lähes luonnontilaisen suoalueen ja samalla paketissa olisi EU:n ilmastotavoitteita tukeva aurinkovoimala-alue.

 

Jaa artikkeli: