Skip to main content

Lautakuntakin tylynä Melassuon voimaloista

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta otti esityksen mukaisen tylyn kannan Melassuolle kaavailtuun Pohjan Voiman aurinkovoimalahankkeeseen. Lautakunta antoi lausunnon suunnittelutarvehakemukseen ja toteaa, että kun huomioidaan hankkeesta aiheutuvat pitkäaikaiset vesistöpäästöt, sekä rakentamisen aikaiset muut päästöt, hanketta ei voi pitää tarkoituksenmukaisena.

Lausunnossa todetaan, että paikalliset ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, ja jos hanketta on tarkoitus jatkaa, se vaatii haittojen vuoksi vesilain mukaisen luvan.  Tällaisen luvan myöntää aluehallintovirasto.

Ympäristönsuojelutarkastajat kiinnittävät huomiota listalla muun muassa siihen, että hankeaineistoon nähden rakennettavaksi tulee yli kaksinkertainen määrä tietä.  Tien määrän kasvu lisää ojituksen ja kaivettavan turpeen määrää ja näin lisää ympäristökuormitusta. Ympäristönsuojelun näkemys on, että suunnitelmasta ei käy ilmi riittävän tarkoin, mitä toimenpiteitä alueella rakentamisen yhteydessä tehdään.

Hankkeen esittelytekstissä puhutaan hulevesistä,  mutta lausuntoesityksessä todetaan,  että kyseessä ovat valumavedet ja että hankkeen vesistövaikutukset vastaavat turvetuotantoa.

Jaa artikkeli: