Skip to main content

Lautakunta suitsii Villa Seaviewiä uhkasakolla

Teijolla sijaitsevan Villa Seaviewin toimintaa suitsitaan uhkasakolla.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta päätti keskiviikkona, että omistajaa kielletään sakon uhalla käyttämästä rakennusta asemakaavan vastaiseen toimintaan. Aikaa toiminnan lopettamiseen on vuoden loppuun tai maksuun lankeaa 5000 euron sakko ja tuhat euroa kuukaudelta, jos toiminta edelleen jatkuu.

Tapauksen juuret ovat yli kahden vuoden takana.

Salon ympäristöterveydenhuolto teki rakennuksessa tarkastuksen keväällä 2019.  Tuolloin todettiin, että toiminta on ilmoitetun kaltaista hostelli- tai motellikäyttöä.

Tämän jälkeen omistajalle lähetettiin selvityspyyntö kiinteistön käytöstä, sillä kaupungille oli toimitettu käsitys, jonka mukaan toiminta olisi kaavan vastaista.  Kaupunki ilmoitti ensin, että se voi puuttua kaavan vastaiseen toimintaan ja asianosaiselta saadun selvityksen jälkeen kaupunki neuvoi toiminnanharjoittajaa hakemaan kaavamuutosta, jos rakennuksen markkinointi jatkuu ennallaan. Kaupunki katsoi, että kiinteistön markkinointi ei ole linjassa kaavamerkinnän kanssa.  Poikkeamishakemusta kaavan muuttamiseksi ei ole pantu vireille.

Samana vuonna eli syksyllä 2019 naapurusto teki toimenpidepyynnön, sillä he katsoivat, että kiinteistöä käytetään kaavan vastaiseen hotelli-ja kokoustoimintaan. Tästä asiasta kaupunki pyysi jälleen omistajapuolen lausunnon.   Vuoden 2020 tammikuussa omistajapuoli ilmoitti, että kiinteistöä ei ole käytetty maankäyttö- ja rakennuslain, rakennusluvan tai kaavan vastaisesti.

Vuoden 2020 toukokuussa lautakunta katsoi, että majoitustoiminta on ammattimaista ja näin sekä kaavan että rakennusluvan vastaista.  Lautakunta kehotti lopettamaan majoitustoiminnan.
Tämän vuoden kesällä kaupunki kuuli jälleen omistajaa kiinteistön käytöstä, sillä majoituspalveluja oli edelleen tarjottu varsin laajasti.  Omistajan edustaja  ilmoitti, että kiinteistö on ensisijaisesti omistajaperheen, heidän vieraidensa ja  omistajan yritysvieraiden käytössä ja että sitä on vuokrattu ulos lyhytaikaisesti ja kausiluonteisesti. Esimerkiksi häitä tai polttareita kiinteistöllä omistajan mukaan ei ole järjestetty.

Rakennusvalvonta toteaa, että kiinteistöllä ei ole ketään kirjoilla ja että sen rakennuksia ja palveluja markkinoidaan laajasti useilla verkkosivuilla ja samalla tarjotaan oheispalveluja.  Vuokraamisessa on ollut mukana myös myyntipäällikön tittelillä mainittu henkilö.  Selvityksen perusteella majoitustoiminta on ammattimaista ja se tulee kieltää. Uhkasakon asettaminen on rakennusvalvonnan näkemyksen mukaan perusteltua, sillä kiinteistönomistaja ei ole toiminut ohjauksen ja kehotusten mukaisesti eli lopettanut toimintaa tai hakenut kaavamuutosta.

 

 

Jaa artikkeli: