Skip to main content

Latokartanonkoski ehdolla valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listalle

 

Eteläisestä Salosta on pitkä rivi rakennelmia ja alueita ehdolla valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden listalle.

Museovirasto on inventoinut valtakunnallisesti merkittäväksi katsomansa eli VARK-kohteet Suomessa ja inventointi on nyt lausuntokierroksella.

Koko maasta ehdolla listalle on 1392 kohdetta ja ne on poimittu yli 36 000 ennestään tunnetun kiinteän muinaisjäännöksen joukosta.
Salosta kohteita on ehdolla listalle 17 ja näistä yhdeksän on Perniöstä.

Osa ehdolla olevista paikoista on ollut paikallisesti esillä paljonkin: listalla ovat muun muassa Latokartanon koski myllynraunioneen sekä Latokartanon Muntolannokka, jolla sijaitsi vuonna 1556 perustettu kuninkaankartano. Rakennus siirrettiin toiseen paikkaan 1690, mutta paikalla on yhä erotettavissa rakennusten pohjia ja kaksi muurattua kivikellaria.

Muntolannokan kuninkaankartano, salpietarinkeittämö ja markkinapaikka olivat laajan tutkimuksen kohteena muun muassa 1990-luvun puolivälissä, jolloin Helsingin yliopiston organisoima, Suomen keskiaikaista kartanolaitosta tutkinut projekti teki alueella kenttätöitä.

Hautapaikkoja on VARK-kohteeksi ehdolla niin ikään: Perniöstä listalla on sekä sekä pronssikautinen Lehmihaan alue, että Tiikkinummen alue, jolla inventoinnin mukaan on valtakunnallisestikin harvinaisia hautalatomuksia ja polttokalmiston löytöjä.

Eteläisen Salon kohteista useaan liittyy oman aikansa teollisuus tai tuotanto. Esimerkiksi Latokartanonkoskella on toiminut kruununmylly jo 1300-luvulla ja 1550-luvulta lähtien useampia myllyjä sekä vesisaha ja myöhemmin vielä vasarapajat.  Samoin raudanvalmistukseen liittyy listalta löytyvä Vihiniemen kaivosalue, jolla on muun muassa neljä edelleen maastosta löytyvää kaivoskuilua, pengerretty tie ja masuuni.

Myös Kiskon puolelta ehdolla olevat alueet liittyvät osin teollisuushistoriaan; mukana on esimerkiksi Orijärven kaivosalue, joka sijaitsee jo ennestään valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Nyt käynnissä olevan työn takana ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja halu varmistaa kohteiden säilyminen. Listan kohteet ovat jo muinaismuistolain rauhoittamia eikä vallitsevaan maankäyttöön vaikuta se, onko kohde myös valtakunnallisesti merkittäväksi katsottu. Nyt tehtävä inventointi pitää kuitenkin ottaa huomioon kaavoituksessa; muinaismuistolaki asettaa omat rajoituksensa maankäytölle ja sen lisäksi valtakunnallisesti merkittäville arkeologisille kohteille määritellyt arvot eivät saa vaarantua maankäyttösuunnitelmia toteutettaessa.

Museovirasto pyytää kannanottoja valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventointiin.  Kuulemisen jälkeen arvioidaan palautteiden vaikutus inventoinnin tuloksiin ja laaditaan lopullinen kohdeluettelo valtioneuvostolle esiteltäväksi.
Kuulemisaika on 1.3.–14.4.2023. Inventoinnin tausta-aineistot ovat kyseisen ajan nähtävillä osoitteessa www.museovirasto.fi/vark
Inventointia koskevat kannanotot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -verkkosivulla.

Jaa artikkeli: