Skip to main content

Latokartanonkoskella alkaa neljänsadan kivikuution urakka

Kuvassa näkyy yksi sivu-uomista, joiden vesimäärää halutaan lisätä, kertoo Metsähallituksen Veijo Honkanen.

Perniön Latokartanonkoskella alkaa puolentoista viikon kuluttua työmaa, jossa liikutellaan satoja kuutioita kiviä ja työkoneetkin ovat järeämmästä päästä, mutta jonka lopputuloksen ei pitäisi kosken partaalla kulkijalle näkyä myöhemmin juuri mitenkään.

Aluetta hallinnoivan Metsähallituksen piti jo viime vuonna käynnistää jokiuoman kunnostustyö. Hanke siirtyi tähän vuoteen, mutta sen muoto ei ole juuri muuttunut: tarkoituksena on luoda kaloille niin poikastuotantoalueita kuin poikasille elinympäristöäkin. Jokiuomassa ei tehdä varsinaisia kaivuutöitä, mutta yksi tavoite on muotoilla pääuomaa kivillä uudestaan.
–Tiivistetään pääuomaa näillä isommilla kivillä, virtaus muuttuu ja vettä riittää jatkossa paremmin myös sivu-uomiin, selvittää kalastuksen asiantuntija Veijo Honkanen Metsähallituksesta.

Tämän myötä pienempiin uomiin syntyy kalojen pienpoikasille ravinteikkaita ja suojaisia paikkoja ja erikseen ovat vielä rakennettavat kutupaikat.

Pysäköintialueella ovat valmiina isoissa kasoissa jo isoimmat ns. asentokivet ja pienemmät poikaskivet. Kutusorakoiksi sopivia pienimpiä kiviä vielä maanantaina odoteltiin tulevaksi.

Töitä tehdään muutamassa kohdassa myllynraunioiden alapuolella ja myös raunioiden vieressä sijaitsevalta sillalta yläjuoksun suuntaan.
–Ihmistoiminta on muokannut koskea ja uomaa moneen kertaan. Nyt on ajatuksena palauttaa sitä taas kohti luonnontilaa, Honkanen toteaa.

Rakennustyöt kestävät viikosta kahteen; aloituspäivä on syyskuun 11. Hanke maksaa 25000 euroa; Ely-keskus kustantaa materiaalit ja konetyön, Metsähallitus vastaa muusta.

Töiden ajaksi kulku Hästöntieltä pysäköintialueelle estetään muilta paitsi työmaan koneilta. Honkanen toivoo, että retkeilyä alueella vältettäisiin työmaan aikana.

Jaa artikkeli: