Skip to main content

Kyläasiamies aikoo sukkuloida kaupungintalon ja kylien välillä

Henrik Hausen oli mukana Muurlassa tiistaina järjestetyssä kyläillassa.–  Kyläkutsuja odotan paljon, niin tullaan tutuksi puolin ja toisin, tiivistää Salon uusi kyläasiamies Henrik Hausen.

Hän aloittaa Kylien Salo-hankkeen palkattuna työntekijänä pestinsä marraskuun alussa.  Hausenin työhuone on kaupungintalolla, mutta hän aikoo liikkua pitkin kaupunkia,  ainakin niiden kylävierailujen merkeissä.
– Tarkoitus on sukkuloida viestinviejänä kylien ja kaupungin välillä.

Lisäksi tiedon pitäisi kulkea kylien välillä. Kyläasiamies näkee roolinsa kylien välisen yhteistyön notkistajana ja koordinoijana.  Yksi konkreettinen tavoite on saada aikaan kyläsuunnitelmia niissä kylissä, joissa sitä ei vielä ole.  
Henrik Hausen vakuuttaa kyläsuunnitelman jäntevöittävän toimintaa.
– Sillehän ei ole mitään muotovaatimuksia, riittää kun asiat ovat paperilla lyhyestikin.

Lähidemokratian kehittäminen on kysymyksistä yksi.

Lähipalvelut ja muiden alueiden kuin keskustan kehittämiselle on hänestä silti perusteensa.
– Sehän on kaupunginkin etu, että voidaan tarjota uusille asukkaille ja yrityksille myös muita ympäristöjä kuin se keskustan torinlaita.

Jaa artikkeli: