Skip to main content

Kosken kartanolle Vastuun taimi-palkinto

Kosken kartano on Suomen FSC:n ensimmäisen Vastuun taimi-palkinnon saaja. Palkinto myönnetään vuosittain sellaiselle suomalaiselle taholle, jonka on katsottu toimivan metsien hoidossa esimerkillisesti. Tänä vuonna vastuun taimi oli nuori muhkuraleppä.

FSC eli Forest Stewardship Council on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tehtävä on edistää metsien vastuullista hoitoa, jossa huomioidaan niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisetkin näkökulmat.

Yksi palkitsemisen perusteista oli se, että Koskella on tehty jo pitkään työtä ympäristöasioiden eteen.
Yksi virstanpylväs oli se, että kartano sertifioi yli sata hehtaaria monimuotoista metsää FSC:lla viime vuonna.

Von Limburg Stirum on tehnyt metsien monimuotoisuuden eteen yhteistyötä Södra Skogsrevirin metsänhoitajien kanssa.
– Suomalaiset metsät kuuluvat meille kaikille suomalaisille sekä ihmisille että kaikille muillekin eläin- ja eliölajeille, Suomen FSC:n pääsihteeri Anniina Kostilainen sanoo.

Kosken kartano on hänen mukaansa esimerkki siitä, miten monimuotoisuutta ja esimerkiksi vesistöjä voi suojella samaan aikaan kun hyödyntää metsiä taloudellisesti. Kartanon metsämailla on yhdeksän laajoin metsäsuojavyöhykkein reunustettua kosteikkoa, jotka vähentävät vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja tarjoavat arvokkaan kodin lukuisille eri eliölajeille.

Jaa artikkeli: