Skip to main content

Kosken kalatielle EU-rahaa

Kaksi kalatietä Kiskonjokeen voi olla totta muutaman vuoden päästä.
–Saimme EU-rahoitusta kalateiden suunnitteluun ja se on suuri apu, sanoo kalastusbiologi Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Alempi kalatie ohittaa Koskenkosken padon ja ylempi Slussin sulkuportin. Kalateistä on tehty yleissuunnitelma ja useammasta vaihtoehdosta toteutetaan koskella lyhin.
–Siitä tulee lyhyt ja se ohittaa padon aivan sen päädystä.
Kalatie tulee padon itäpuolelle.

Paikallisesti kalateiden rakentamisesta on sovittu.
–Vuorilinnan Voiman kanssa on sujunut tosi hyvin, kiittelee Rannikko.
Seuraavaksi sanansa sanoo Museovirasto, kun kyse on vanhasta kulttuuriympäristöstä. Museovirasto tutkii alueen arkeologiset arvot.

Aikataulu kaikkiaan on vielä väljä.
–Suunnitelma tilataan nyt ja sitten haetaan vesilain mukaista lupaa.
Toteutus riippuu siitä, kuinka kitkatta lupakäsittely menee.
–Jos siitä valitetaan, valitusten käsittelyyn menee aikaa.
Suurimmat esteet on kuitenkin poistettu ja EU-raha antaa vauhtia.
–On ajateltu, että kalatiet olisivat valmiit 2019 tai 2020, kertoo Leena Rannikko.

Kalateiden ansiosta taimen pääsisi vähintään Kiskon Kirkkojärveen asti ja siitä mahdollisesti eteenpäin Hirsjärven ja Kurkelanjärven suuntaan.

Jaa artikkeli: