Skip to main content

Kirjakkalan kuusille tulee lähtö

Nenustan kierroksen tasaikäisiä mäntyjä. Kuvituskuva on toissakeväältä.

Metsähallitus kaavailee mittavia luonnonhoitotöitä Teijon kansallispuistossa tälle ja ensi vuodelle.

Tehtävät työt näkyvät retkeilijöille ja autollakin Teijon lähiteillä liikkuville ihmisille.
Esimerkiksi Kirjakkalaan johtavan Hamarijärventien vierestä rinteestä poistetaan vanha kuusikko ja Hauenkuonossa taas valmistellaan noin kuuden hehtaarin aluetta siihen, että sitä voidaan ennallistaa polttamalla. Tätä ennen alueen puita harvennetaan ja sille tehdään palokatkoja.
–Kirjakkalassa tarkoituksena on palauttaa alueelle tammia ja lehtipuita ja antaa niille kasvamisen mahdollisuudet.  Muutamia komeita tammia siellä välissä jo onkin, sanoo erikoissuunnittelija Petri Loikkanen.

Lähtökohtaisesti kansallispuistosta ei kaadeta puita, mutta Loikkanen näkee nyt puheena olevat kohteet omalla tavallaan poikkeuksellisina.
–Esimerkiksi Kirjakkalassa halutaan palauttaa aluetta kohti luonnontilaa, Loikkanen sanoo.

Hauenkuonossakin näkyvät ihmiset toimet.  Teijon metsiä uudistettiin 1970-luvulla ja satoja hehtaareja istutettiin kasvamaan mäntyä.  Satunnainen retkeilijäkin huomaa, että Nenustannokan lenkillä näkyvä puusto on tasaikäistä ja yksilajista.  Nyt tavoitteeena on polttaa noin kuusi hehtaaria metsää ja antaa näin potkua metsän monimuotoistumiselle.

Ympäristöministeriön ylläpitämän luonnontila.fi sivuston mukaan tuli vaikuttaa metsän rakenteeseen ja lajistoon monin tavoin. Palot auttavat esimerkiksi lehtipuiden syntyä ja lisäävät lahopuun määrää usein voimakkaastikin.

Koko juttu 20.1. painetussa ja digilehdessä. 

Jaa artikkeli: