Skip to main content

KHO hylkäsi kahden tuulivoimalan rakennusluvat

Näsen tuulivoimapuiston rakentaminen Perniöön ei myönnetyillä rakennusluvilla etene suunnitellussa muodossa.
Korkein hallinto-oikeus on antanut viisi päätöstä voimaloiden rakennuslupien lainmukaisuudesta.
Kahden voimalan osalta KHO hylkäsi rakennuslupapäätökset, palautti kaksi lupaa hallinto-oikeudelle ja yhdelle luvalle se myönsi lainvoiman.
Oikeus katsoi, että kahden hylätyn luvan osalta ei ole riittävästi selvityksin varmistettu, ovatko hankkeet kaavan mukaisia tehontuoton ja äänentason osalta.

Hanketta on viety eteenpäin jo vuosia: KHO hylkäsi kaavavalitukset vuonna 2016 ja seuraavana vuonna Tuuliwatti Oy pisti hakuun rakennusluvat viidelle voimalalle.

Jaa artikkeli: