Skip to main content

Melassuolle jo kohta parin vuoden ajan haviteltujen aurinkovoimaloiden rakentaminen ei ole missään mielessä läpihuutojuttu.

Hankkeen aikana suunnittelualue on pienentynyt puoleen aiemmasta, projektista on käyty varsin vilkasta keskustelua ja viimeisimpien luontokartoitusten jälkeen asia on edennyt myös hallinto-oikeuden käsittelyyn.

Sinne sen vei Ely-keskuksen tekemä valitus, joka syntyi sen jälkeen, kun kävi ilmi, että alueella on havaittu merkkejä myös liito-oravista.

Kaupungin elinvoimajaosto antoi tiistaina lausuntonsa oikeudelle. Lautakunta taipui yhden äänen erolla antamaan pohjaesityksen mukaisen lausunnon. Oikeuden päätös tulee myöhemmin.

Kaupunki pitää lausunnon mukaan kiinni siitä, että suunnittelutarveratkaisu on oikea tapa edetä asiassa eikä esimerkiksi kaavamuutosta tarvita. Aiemmin on ympäristönsuojelun puolelta väläytetty jopa, että hanke tarvitsisi vesilain mukaisen luvan.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että paneelikentän sijoittamisella ei ole sellaisia ympäristövaikutuksia, etteikö sijoittamista olisi voitu ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Vesistövaikutusten osalta ympäristövaikutuksia pidetään lausunnossa hallittavissa olevana.

Valmistelun aikana hankkeesta on jätetty huomattavan kriittisiä lausuntoja ja verrattu esimerkiksi alueen rakentamisen vesistövaikutukset vastaavan turvetuotantoa. Sittemmin aluetta on toki pienennetty. Kaupungin lausunnon on varmasti ollut määrä puolustaa jo tehtyä päätöstä ja sen se tekee, mutta matkan varrelta kertyneet tiedot se sivuuttaa lähes yliolkaisesti.

Jaa artikkeli: