Skip to main content

Kemiönsaarikin joutuu aloittamaan säästöohjelman laatimisen

Kemiönsaaren kunnan talouden päällä on synkkiä pilviä.  
Kuluva vuosi päättynee noin nollatulokseen, mutta jo ensi vuoden talousarvioesitys on noin 860 000 euroa alijäämäinen.  Vuonna 2016 alijäämän arvioidaan kasvavan jo kahteen miljoonaan euroon.

Kunnanjohtaja Tom  Simolan talousarvioesityksessä ei ole pitkiä leikkauslistoja, mutta hän esittää, että heti kevään aikana kunnassa alettaisiin  laatia suunnitelmaa siitä, miten tulot ja menot saadaan balanssiin lähivuosina.

Menopuolen osalta kuri on jo nyt kohtalainen.
– Ensi vuonna kustannukset lisääntyvät vain puoli prosenttia, ja se johtuu pääosin työehtosopimuksista.  Se on kova saavutus.   Jatkossa kasvun pitäisi kuitenkin olla vielä pienempää tai jopa miinusmerkkistä.

Simola toteaa, että keväällä puhutaan varmasti niin palveluverkosta kuin myös palvelujen sisällöstä.  Esimerkki löytyy vanhustenhoidosta: Simolan mukaan Kemiönsaarella on laitospaikkoja asukaslukuun nähden paljon.

Kunnan kokonaismenot kasvavat kuluvan vuoden vajaasta 48 miljoonasta eurosta lähes 50 miljoonaan vuonna 2017. Verotulot pysyvät seuraavien kolmen vuoden aikana vajaan 22 miljoonan euron tasossa ja valtionosuudet 21 miljoonan euron pinnassa.
– Tähän asti kunta on aina ollut valtionosuusuudistuksissa voittajien joukossa,  toteaa Simola.

Verotulojen laiskaa kasvua selittää väkiluvun pieneneminen ja työpaikkojen puute.
– Neljännes kuluistahan on niitä, joihin emme voi itse vaikuttaa, kuten erikoissairaanhoito, Simola muistuttaa.

Kunnassa paukkuu joka tapauksessa remonttivasara lähivuosien aikana.  Parhaillaan rakenteilla ovat muun muassa uusi päiväkoti ja paloasema, hiljakkoin on kunnostettu muun muassa Västanfjärdin koulu.  Seuraava satsaus koskee Kemiön ja Taalintehtaan terveysasemia.
– Ne pitää päivittää 80-luvulta 2000-luvulle, kunnanjohtaja kärjistää.
– Sen jälkeen meillä ovat  kaikki tilat aika lailla hyvässä kunnossa.  Sitäkään ei voi jokaisessa Suomen kunnassa sanoa.

Jaa artikkeli: