Skip to main content

Kaupunginhallituskaan ei suojelisi Särkisalon terveystaloa

Särkisalon vanhan terveystalon tulevaisuudesta keskustellaan.

Salon kaupunginhallitus on sitä mieltä, että Särkisalon kunnantalon asemakaavapäätös on ollut oikeanlainen eikä sitä tule kumota.
Hallitus antoi maanantaina lausuntonsa aiheesta Turun hallinto-oikeudelle ja oli samoilla linjoilla asiaa aiemmin käsitelleen kaupunkikehityslautakunnan kanssa.

Taustalla on kunnantalon asemakaavan muutos, josta valtuusto päätti viime vuonna.
Päätöksen myötä syntyi entisen kunnantalon läheisyyteen uusi rakennuspaikka, mutta kunnantalon vieressä sijaitsevalle terveystalolle ei kaavassa annettu suojelumerkintää. Kunnantalo on suojeltu.
Turun museokeskus teki kaavapäätöksestä valituksen, jossa se vaatii päätöksen kumoamista ja suojelumerkinnän osoittamista myös terveystalolle.

Kaupunki on vastineessaan todennut, että suojelumerkintä hankaloittaisi uuden käytön löytämistä terveystalolle.
Lisäksi kaupungin näkemyksen mukaan terveystalo ei ole maakunnallisesti merkittävä rakennus.

Jaa artikkeli: