Skip to main content

Kansallispuiston patorakenteet tutkitaan perinpohjaisesti

Hamarijärven pato on yksi työn alle otettavista kohteista.
Arkistokuva on keväältä.

Teijon kansallispuiston patarakenteiden kunto selvitetään.  Metsähallitus kertoi perjantaiaamuna, että se alkaa tutkia kolmen muinaismuistolain nojalla suojellun padon ja patorakennelmien kuntoa.

Metsähallitus tekee yhteistyötä vesirakenne- ja vesitaloussuunnitteluun erikoistuneen insinööritoimisto Maveplan Oy:n kanssa.  Työn alle otetaan Hamarijärven pato Kirjakkalassa sekä Sahajärveltä Fleminginpato ja Voimalaitospato.  Samalla laaditaan patojen korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen. Lisäksi selvitysten perusteella padoille laaditaan tarkkailuohjelmat ja Kirjakkalan padolle patoturvallisuuslain mukainen turvallisuussuunnitelma, sillä pato on luokiteltu vahingonvaaran perusteella 1-luokkaan. 1-luokkaan luokitellut padot aiheuttavat onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai ominaisuudelle. Suomessa on 448 luokiteltua patoa, joista 86 on 1-luokassa.

Työ aloitetaan määrittämällä historiallisten patorakennelmien koostumus ja rakenne. Padoista ei ole tiedossa rakennepiirustuksia.
-Hamarijärven pato on ollut paikallaan aikaisintaan 1680-luvulla ja patolaitteita tiedetään uusitun ainakin 1700-luvun lopulla ja 1900-luvulla, kertoo Metsähallituksen arkeologi Tapani Tuovinen tiedotteessa.

Molemmat padot ovat muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joihin kajoaminen ilman lupaa on kielletty.
-Suunnittelutyö edellyttää patoturvallisuusvaatimusten lisäksi myös patojen historiallisten arvojen huomioimisen. Siksi teemme suunnittelua ja ratkaisuja yhteistyössä Museoviraston kanssa, joka myös hyväksyy lopulliset korjaussuunnitelmat, Tuovinen toteaa.

Selvitystyön ajaksi Hamari- ja Sahajärven vedenpintaa tullaan pitämään tavallista matalammalla tasolla. Metsähallitus vastaa patojen virtaamien säätelystä. Lisäksi Metsähallitus rajaa Fleminginpadon kansallispuiston kävijöiden kulkureittien ulkopuolelle.

Fleminginpadon kunnostaminen edellyttää huoltotien kunnostamista osin Totin luontopolkuun kuuluvalla reitillä mittauslaitteiden kuljettamista ja maansiirtokoneiden kulkemista varten. Totin luontopolku suljetaan parannustöiden ajaksi.

Jaa artikkeli: