Skip to main content

Kaksijakoinen Iso-Kisko voisi voida pohjoispäästäänkin paremmin

Iso-Kiskoa ruokkii monta ojaa ja puroa. Tämä virtaa aivan Veikko Myyrän mökin lähituntumassa Liipolanlahden rannalla.

Iso-Kisko kimmelsi maanantaiaamun auringossa tyynenä.
Iso-Kisko on yksi Kiskon isoista järvistä ja sillä on monen muun järven tavoin hoitoyhdistys.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Veikko Myyrän puhelimesta löytyy tietoa siitä, mitä lähes peilityyni vesi on pintaa syvemmältä.
Yhdistys on otattanut vesinäytteitä useista Iso-Kiskoon laskevista ojista ja puroista ja mittauskierroksia on takana tällä haavaa kaksi.
Eteläosan tila on toistaiseksi erinomainen, kapean Levonsalmen pohjoispuolella tyydyttävä.
Iso-Kiskon vesienhoitoyhdistys ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry laativat nyt järvelle kunnostussuunnitelmaa. Hanke on saanut Ely-keskukselta valtion harkinnanvaraista avustusta. Vedenlaatua ja virtaamia on selvitetty ja kuormituslaskelmaa tehty; vesikasvillisuusselvitys tehtiin jo viime kesänä. Myös pohjasedimentin fosforiselvitys kuuluu asiaan.
Kerättävä tieto toimii kunnostussuunnitelman pohjana.
–Nyt on lähdetty liikkeelle siitä, että meillä pitää olla kunnollinen suunnitelma, jotta voimme hakea hankkeelle avustusta, Veikko Myyrä toteaa.

Varapuheenjohtaja saa aikaan pitkän listan syistä, jotka järven pohjoispään tilaa heikentävät. Valuma-alue on iso, purot kuljettavat mukanaan myös kiintoainetta ja avohakkuut näkyvät nekin järven tilassa. Varapuheenjohtaja korostaa suojakaistojen merkitystä.
–Korpisuot eivät ole ongelma, samentuma tapahtuu niiden jälkeen, Veikko Myyrä tähdentää.

Hankkeesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus lauantaina 25.5.2024 klo 11-13 Kiskohallissa.

Jaa artikkeli: