Skip to main content

Kairaukset alkavat Teijolla

Kairavaunu on aloittelemassa työtään Fleminginpadolla. Kuva Okko Salo/Metsähallitus.

Teijon kansallispuiston patojen kunnon tutkiminen etenee.   Metsähallitus selvittää kolmen vanhan padon rakenteet ja kunnon.

Padoilla alkavat nyt kairaukset, joiden avulla selvitetään patorakenteen tiiveyttä. Lisäksi padon maa-aineksesta otetaan näytteitä eri syvyyksiltä, joista tutkitaan rakeisuus laboratorio-olosuhteissa.

Patoasiantuntijoiden tehtävänä on selvittää Hamarijärven eli ns. Kirjakkalan padon ja Sahajärvellä sijaitsevien Fleminginpadon ja Voimalaitospadon tila.

Metsähallitus tekee työn yhdessä vesirakenne- ja vesitaloussuunnitteluun erikoistuneen insinööritoimisto Maveplan Oy:n kanssa.

Patokohteet on katselmoitu loka- ja marraskuun aikana.

Teijon kansallispuiston virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti. Patojen tulevien korjaustoimenpiteiden jälkeen on mahdollista, että mm. Sahajärven rannalla sijaitseva Fleminginpato liitetään osaksi kansallispuiston virallisia reittikokonaisuuksia.

 

Jaa artikkeli: