Skip to main content

Kaavaluonnos esittää Tammipuistoon hotellia ja kahdeksaa pientaloa

Tammipuiston aluetta markkinoidaan jo sen laidalla seisovalla kyltillä.

Mathildedalin Tammipuiston asemakaavoitus etenee.
Salon kaupunkikehityslautakunta käsittelee tiistaina Tammipuiston alueen asemakaavan muutosta.  Esityksenä on, että kaavaluonnos asetettaisiin nähtäville.

Kyse on Tullintien pohjoispuolelle sijoittuvasta alueesta Keskuspuistosta kylään päin.
Kaavoituksessa aloitteellisia ovat olleet maanomistajat. Jos kaava toteutuisi luonnoksen mukaisena, rakentaminen toisi kylään jopa 60 uutta vakituista asukasta. Kaavaan sisältyy kahdeksan tontin verran pientaloasutusta alueen pohjoislaidalla ja hotellille tai kylpylälle varattu alue kaavan itäpäässä.
Lisäksi Tullintien varteen kaava sallisi toteutuessaan kaksikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen.
Kaava-alueella on kokoa 3,1 hehtaaria ja osiltaan suunnittelua ohjaa se, että alue on maakuntakaavassa osoitettu merkittäväksi rakennetun ympäristön kokonaisuudeksi.

Koko juttu 28.4. painetussa ja digilehdessä

Jaa artikkeli: