Skip to main content

Joenpenkat kaivetaan keskustassa leveämmälle tulvien torjumiseksi

Tulvahankkeen myötä kaupunki varautuu uusimaan myös kävelysillan, joka on jo käyttöikänsä päässä ja joka on avarrettuun jokiuomaan liian lyhyt. Sanna Shabani ja poika Romeo kävelivät sillalta tiistaina.

Jokiuoma muuttaa muotoaan Perniön kirkonkylässä lähitulevaisuudessa.
Ely-keskuksen ja Salon kaupungin yhteisessä tulvasuojeluhankkeessa pyritään parantamaan joen vetokykyä runsaan kahden kilometrin matkalla keskustan alueella.
–Puhutaan luonnonmukaisesta tulvasuojeluperkauksesta. Vesialuetta ei kaiveta, mutta tehdään joenpientareille tulvatasannetta kaikkialle, mihin mahtuu, kuvailee Varsinais-Suomen Ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen.

Hanke on  suunnitteluvaiheessa ja sen toteutumisen mahdollistaa valtion myöntämä elvytyspotti. Triipponen toteaa kustannusarvion tässä vaiheessa olevan 150 000 – 200 000 euron välillä. Tarkoituksena on, että valtio kuittaisi kuluista 70 prosenttia ja kaupunki 30.

Triipponen arvelee, että töihin päästään ensi vuonna. Hän korostaa sitä, että yhteistyötä tullaan tekemään myös kiinteistönomistajien kanssa; hanke väistämättä kajoaa yksityisessä omistuksessa oleviin alueisiin.

Perinteistä jokiuoman kaivuuta ei ole mahdollista tehdä, sillä joessa elää rauhoitettuja vuollejokisimpukoita.

Juha-Pekka Triipponen toteaa, että tasanteiden myötä tulvaveden korkeuden pitäisi laskea kymmeniä senttejä.
Ylempänä on vireillä myös perkausyhtiön vastaava hanke.
–Keskustassa tehtävät työt tukevat sitä. Jos emme avaa keskustan alueelta tulppaa, perkausyhtiö ei saa ollenkaan samaa hyötyä, Triipponen toteaa.

Perkausyhtiön Matti Fontell toteaa, että yhtiön on tarkoitus aloittaa työt samoihin aikoihin kuin Elynkin hankkeessa. Kaivettavaa tulee enemmän; kävelysillalta lähes Pohjanjärvelle, noin kahdeksan kilometrin matka.

Jaa artikkeli: