Skip to main content

Jättiosuuskunnan toiminta-alue supistumassa

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue on supistumassa aiemmin kaavaillusta. Salon kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää, että valtuusto hyväksyisi toiminta-alueen rajattuna pohjavesialueille.

Hallitukselle esitys tuli kaupunkisuunnittelulautakunnalta, joka oli laajemman rajauksen kannalla. Lautakunta oli käsitellyt kolmea keskenään erilaista lausuntoa asiasta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta oli ollut alueen rajaamisen kannalla, Ely-keskus sitä vastoin totesi kaupunkisuunnittelulautakunnalle antamassaan lausunnossa, että toiminta-aluetta ei tulisi rajata vain pohjavesialueille.

Osuuskunta itse on laajemman alueen kannalla. Osuuskunnan mielestä rajaaminen pohjavesialueelle ei ole vesihuoltolain hengen mukaista.
Osuuskunnan näkemyksen mukaan toiminta alueen määrääminen jo ennen rakentamista olisi kaupungilta hyvä tapa tukea ja edistää vesihuollon laajenemista haja-asutusalueella: toiminta-alueen määrittäminen lisää verkostoon liittymistä ja alentaa näin suunnittelu- ja liittymismaksuja.

Jaa artikkeli: