Skip to main content

Jätelautakunta esittää perusmaksua

Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon yhteinen jätelautakunta esittää jätehuollon perusmaksun käyttöönottoa.

Jätelaki edellyttää, että kunta perii järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kustannukset.
Kunta voi lisäksi periä maksua jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista kustannuksista erillisenä perusmaksuna.
Perusmaksulla voidaan rahoittaa muun muassa alueellisten vastaanottopaikkojen perustamista.
Perusmaksun suuruus on eri vakituisilla asunnoilla ja vapaa-ajan asunnoille.
Jos vapaa-ajan asunto on samassa kunnassa kuin vakituinenkin asunto, peritään omistajalta perusmaksu molempien mukaan.
Jätteenkuljetus on katkolla ensi vuonna. Toukokuussa voimaan tulleen jätelain mukaan viranomaisen on päätettävä ensi vuoden toukokuuhun mennessä jätteenkuljetusjärjestelmästä, mikäli käytössä on sopimusperusteinen eli kiinteistön omistajan järjestämä kuljetus.
Salossa on käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus.
Vaihtoehto on kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus.

Jaa artikkeli: