Skip to main content

Teijon kansallispuiston alku näyttää lukujen valossa hyvältä.
Metsähallituksen tilastojen mukaan luontokeskuksessa on jo elokuun loppuun mennessä vieraillut jo 17 000 kävijää  eli 40 prosenttia viime vuotta enemmän.
Alueen käyntimääriä ei ole vielä seurattu yhtä tarkasti, mutta niissäkin uumoillaan olevan lähes kymmenen prosentin nousu. Käyntejä puistossa oli elokuun loppuun mennessä jo noin 56 000.
Luvut ovat sen suuntaisia kuin odotettiinkin:  kansallispuiston statuksen ennakoitiin lisäävän kiinnostusta.  Näin on käynyt, olkoonkin että osa noususta mennee vielä alkuviehätyksen nimiin.  
Kansallispuisto-nimike toi Teijon nimen tutuksi varmasti sellaisillekin ihmisille, jotka eivät Teijon retkeilyalueesta olleet kuulleet.

Vasta aika näyttää, mille tasolle kävijämäärä vakiintuu.  Varustuksen ja muun puolesta puisto on vielä tietyssä mielessä keskentekoinen, esimerkiksi alueen rajat on vasta hiljakkoin merkitty maastoon. Varustusta on uusittu jatkuvasti.  Hyvän infran alue vaatiikin.
Kansallispuiston alkutaipaleen rinnalla Yrityssalo on pyörittänyt ”Teijon kansallispuistosta kasvun eväät”-projektia, jonka puitteissa on  muun muassa pohdittu sitä, miten kansallispuiston vaikutusalueella olevat yritykset huomioivat kestävän matkailun periaatteet ja luonto- ja kulttuuriperintöarvot omassa toiminnassaan.   Ennakolta on arvoitu, että puiston merkitykset aluetalouteen ovat merkittävät.
Hyvässä kasvussa olevat kävijäluvut puhuvat omasta puolestaan siitä, että kansallispuisto on yksi alueen vetureista – toivoa sopii, että ne osaltaan rohkaisevat alueen matkailuyrityksiä tekemään ehkä jonkin aikaa harkittuja investointeja.

Jaa artikkeli: